Centar za obrazovanje

Centar za obrazovanje, promovišući koncept doživotnog učenja, nudi širok spektar obrazovnih sadržaja i oblika za korisnike iz različitih društvenih grupa.

Ponuda programa za sticanje i usavršavanje znanja i veština formira se na osnovu konstantnog praćenja savremenih trendova i najnovijih metodoloških pristupa nastavnom procesu, ali i osluškujući potrebe korisnika. Rasprostranjena mreža domaćih i stranih partnerskih institucija iz oblasti obrazovanja odraslih u mnogome doprinosi razvoju i inoviranju programskih sadržaja Otvorenog univerziteta.

Ponuda Centra za obrazovanje Otvorenog univerziteta sastoji se od preko pedeset programa sistematizovanih u 5 programskih celina: Škola stranih jezika, Škola računara, Škola zanimanja, Škola lepote i Škola poslovnih veština.

Kako bi se edukacija odvijala na visokom nivou, posebnu pažnju posvećujemo stalnom osavremenjavanju tehnike i prostora i angažovanju najboljih stručnjaka iz pojedinih oblasti, obezbeđujući tako polaznicima sticanje kvalitetnih teorijskih i praktičnih znanja i veština. Dokaz kvaliteta je, pored velikog broja individualnih polaznika, i značajan broj obuka koje izvodimo za potrebe Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i za sve veći broj institucija i preduzeća u okruženju.

Konstantno usavršavanje ljudskih resursa je jedan od ključnih faktora održivog ekonomskog i društvenog razvoja, koji je neophodan za uspešno poslovanje i tržišno pozicioniranje svakog privrednog subjekta. Iz tog razloga se, u okviru Centra za obrazovanje, kao posebna celina, izdvaja Business to Business (B2B) ponuda programa. Kroz ove programe se kompanijama u okruženju nude različite vrste specijalizovanih programa i inovacija znanja koja su prilagođena njihovim specifičnim potrebama.

Konačno, u okviru Centra za obrazovanje, od 2003. godine uspešno funkcioniše i Savetodavni centar za obrazovanje odraslih, koji je otvoren za sve građane, obezbeđujući im stručnu pomoć prilikom donošenja odluka o daljem usavršavanju i nastavku obrazovanja.