Zašto učiti preduzetničko računovodstvo?

Preduzetništvo u strukturi privrede postaje sve značajnije i sve je više onih koji započinju sopstveni biznis. U većini slučajeva su to mala preduzeća, sa svega nekoliko zaposlenih, u kojima ne postoji posebno izdvojena služba za računovodstvo. Kako bi preduzetnici (vlasnici malih preduzeća) što uspešnije poslovali u turbulentnom okruženju, od velikog je značaja razumevanje načina vođenja evidencije i zakonodavstva u oblasti računovodstva. Danas većina malih i srednjih preduzeća, zbog smanjivanja troškova poslovanja, za vođenje poslovnih knjiga i finansijsko izveštavanje angažuje knjigovodstvene agencije, pa se javlja veća potreba za tim profilom radne snage. Prema tome, obuka iz oblasti preduzetničkog računovodstva nemenjena je kako preduzetnicima, da bi unapredili poslovanje svojih preduzeća, tako i svima onima koji knjigovodstvo vide kao svoje buduće zanimanje.

racunovodstvo

Ishodi učenja
Nakon uspešnog završetka obuke na kursu preduzetničkog računovodstva bićete upoznati sa osnovama računovodstvene teorije i poreskog sistema u Republici Srbiji, kao i načinima praćenja zakonskih regulativa koje su od važnosti za obavljanje ovog posla. Takođe, bićete osposobljeni za pravilnu primenu sistema prostog i dvojnog knjigovodstva, pravilno evidentiranje promena na sredstvima preduzeća i evidentiranje finansijskih sredstava, dugovanja i potraživanja. Polaznici će uspešno umeti da prate poslovne promene, utvrde prihode i rashode i da na osnovu tih podataka iskažu poslovni rezultat i rasporede ga, kao i da sačine i protumače računovodstvene izveštaje.

Izvođenje nastave i trajanje
Kurs preduzetničkog računovodstva organizuje se u trajanju od tri meseca i sastoji se od 80 nastavnih časova (teorija i praktični deo). Nastava se izvodi u grupama u savremeno opremljenim učionicama, uz obezbeđen sav potreban materijal i literaturu. U okviru nastave predviđeno je i upoznavanje sa načinom funkcijonisanja računovodstvenih programa tj. praktična obuka rada u on-line računovodstvenom program i vođenje svoje virtuelne firme u trajanju od 20 nastavnih časova. Svim polaznicima, koji sa uspehom polože završni ispit, Otvoreni univerzitet izdaje certifikat o osposobljenosti za preduzetničko računovodstvo.

Prijave, upis i način plaćanja
Upis se vrši tokom cele godine. Za sve obrazovne oblike važi mogućnost plaćanja na rate.

Prijave i dodatne informacije:
Info pult: radnim danima 8.00 - 19.00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024 554 600
kursevi@openunsubotica.rs