Zašto učiti za baštovana?

Uređenje bašte i vrta podrazumeva uređenje životnog prostora i njemu se treba posvetiti sa istom pažnjom kao i uređenju ostalih delova stambenih i poslovnih prostora. Lepo i funkcionalno uređeno dvorište unapređuje kvalitet našeg svakodnevnog života, jer je činjenica da se čovek i bolje oseća i efikasnije radi u prijatnim i s ukusom dekorisanim prostorima. Veoma je bitno da uređenju vrta prethodi pažljiva priprema i planiranje, pa danas sve više ljudi ovaj deo posla prepušta profesionalcima, baštovanima.
Baštovan (vrtlar) je zanatlija ili čovek kome je zanimanje da uređuje bašte, parkove i vrtove. Ovaj posao podrazumeva: obrađivanje zemljišta, sejanje, sađenje i presađivanje biljaka, zaštitu biljaka od štetočina, podrezivanje, okopavanje, zalivanje i drugo. Pored znanja o svakoj biljci u bašti, baštovan treba da uloži mnogo truda i ljubavi u uređivanje bašte. S druge strane, osim uređivanja i održavanja vrtova, baštovani se bave i projektovanjem i uređenjem drugih zelenih površina, formiranjem travnjaka, ozelenjavanjem okućnica i javnih površina.

bastovan

Ishodi učenja
Nakon uspešnog završetka obuke na kursu za baštovana polaznici će steći znanja iz hortikulture potrebna za izvođenje radova u baštovanstvu, kao i za samostalno vođenje firme za pejzažnu hortikulturu. Da bi se uspešno bavili ovim zanimanjem polaznici će se upoznati sa aktivnostima vezanim za pripremu i planiranje uređenja vrta, različitim vrstama biljaka i njihovim karakteristikama, pravilima sađenja, kao i sa načinom održavanja i zaštite bilja. Podizanje travnjaka setvom semena trave i postavljanje gotovih travnatih busena posebna je tema koja će se obraditi tokom kursa.

Izvođenje nastave i trajanje
Kurs za baštovane organizuje se u trajanju od dva meseca. Nastava se izvodi u grupama uz obezbeđen sav potreban sadni materijal, agro materijal i literaturu. Tokom trajanja obuke obezbeđena je i praktična nastava. Svim polaznicima, koji sa uspehom polože završni ispit, Otvoreni univerzitet izdaje certifikat o osposobljenosti za baštovana.

Prijave, upis i način plaćanja
Upis se vrši tokom cele godine. Za sve obrazovne oblike važi mogućnost plaćanja na rate.

Prijave i dodatne informacije:
Info pult: radnim danima 8.00 - 19.00h
                subotom 9.00 – 13.00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024 554 600
zanimanja@openunsubotica.rs