2021 Feb. 11
> OBRAZOVANJE

Februar mesec ljubavi

Upišite kurs u paru i ostvarite popust od 30%! 

Savladajte zajedno engleski, nemački ili mađarski jezik. Naučite ručnu relaksacionu masažu ili usavršite kuvarstvo na kursevima Otvorenog univerziteta.

U paru je uvek lepše...