Zašto učiti za špeditera / carinika?

Blizina frekventnih graničnih prelaza i povećana spoljnotrgovinska aktivnost u ovom delu zemlje uslovila je veću potrebu za osobama koje će stručno umeti da isprate poslove vezane za uvoz i/ili izvoz robe. Špediter je stručnjak za međunarodni transport svih vrsta roba. On savetuje svoje klijente koji prevoz da koriste – vazdušni, drumski, željeznički ili pomorski, u zavisnosti od vrste i količine robe koja se prevozi. Kada prihvati neki posao, on se ugovorom obaveže da će po određenoj ceni, i u svemu prema propisima o carinskom postupku, isporučiti robu u ispravnom stanju na odredišno mesto i u predviđenom roku. Učestvuje u carinskim pregledima robe koju obavlja inspekcijska služba (sanitarni inspektori, fitopatolozi, veterinari i dr.).

Ishodi učenja
Nakon uspešnog završetka obuke na kursu za špeditera/carinika bićete osposobljeni za obavljanje svih poslova vezanih za praćenje robe prilikom uvoza i/ili izvoza, pridržavajući se u svemu propisa o carinskom postupku. Pravilno ćete znati da upotrebite savladana znanja iz oblasti poslovne informatike, poznavanja robe, osnova carinskog sistema sa carinskim postupkom, spoljnotrgovinskog i deviznog sistema, kao i međunarodnog transporta, špedicije i transportnog osiguranja.

Izvođenje nastave i trajanje
Kurs za špeditera/carinika organizuje se u trajanju od pet meseci (160 časova). Paralelno se realizuje po 2 predmeta, a po završetku previđena je provera znanja u pismenoj ili usmenoj formi iz svih predmeta. Nastava se izvodi u grupama, u savremeno opremljenim učionicama, uz obezbeđen sav potreban materijal i literaturu. Svim polaznicima, koji sa uspehom polože završni ispit, Otvoreni univerzitet izdaje certifikat o osposobljenosti za špeditera/carinika.

Prijave, upis i način plaćanja
Upis se vrši tokom cele godine. Za sve obrazovne oblike važi mogućnost plaćanja na rate.

Prijave i dodatne informacije:
Info pult: radnim danima 8.00 - 19.00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024 554 600
kursevi@openunsubotica.rs