Zašto učiti Web design?

Danas se za većinu firmi koje nemaju svoju prezentaciju na internetu smatra da ne postoje. Velike multinacionalne kompanije ulažu velika sredstva u izradu svojih web stranica, jer su putem njih prisutne na globalnom tržištu i samo „jedan klik“ daleko od svojih korisnika. Budući da izrada prezentacije firme na internetu zahteva posedovanje određenih znanja i veština, ali i veliku dozu kreativnosti, većina kompanija taj posao prepušta profesionalcima. Kurs za web design fokusira se na načine izrade i postavljanja web prezentacija i upotrebu najčešće korišćenih programa za kreiranje internet prezentacija (DreamWeaver i Flash).

Škola računara - web dizajn

Ishodi učenja
Kada uspešno završi obuku i položi završni ispit kandidat će biti u stanju da:
• Izradi kompletnu web prezentaciju
• Postavi web prezentaciju na internet
• Održava web prezentaciju
• Koristi program Dreamweaver
• Izrađuje aplikacije pomoću programa Flash
• Koristi editor teksta za pisanje HTML koda

Izvođenje nastave i trajanje
Kurs za web design organizuje se u trajanju od dvanaest nedelja (tri puta nedeljno po dva školska časa), a u terminima za vežbu polaznicima na raspolaganju stoji računarski kabinet. Nastava se izvodi u grupama u savremeno opremljenim računarskim kabinetima, uz obezbeđenu potrebnu literaturu. Svim polaznicima, koji sa uspehom polože završni ispit, Otvoreni univerzitet izdaje certifikat o osposobljenosti za izradu i postavljanje web prezentacija.

Prijave, upis i način plaćanja
Upis se vrši tokom cele godine. Za sve obrazovne oblike važi mogućnost plaćanja na rate.

Prijave i dodatne informacije:
Info pult: radnim danima 8.00 - 19.00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024 554 600
kursevi@openunsubotica.rs