Zašto učiti daktilografiju?

Daktilografija kao veština brzog kucanja počela se razvijati u drugoj polovini 19. veka, kada je i ustanovljena tehnika desetoprstnog kucanja, koja i danas predstavlja osnove daktilografije. Iako su od tada pisaće mašine doživele nekoliko velikih promena, a u osnovi se promenio i sistem rasporeda slova, daktilografija tj. umeće slepog desetoprstnog kucanja i dalje je poželjna veština na određenom broju radnih mesta. Budući da je daktilografija prvenstveno veština, a ne znanje, zahteva odgovarajuću praksu i vreme za uvežbavanje. U učenju daktilografije potrebno je istaknuti dva osnovna cilja: preciznost i brzinu, pa se shodno stepenu u kome su polaznici postigli te ciljeve izdvaja nekoliko klasa daktilografa. Na radnim mestima na kojima se zapošljavaju isključivo daktilografi potrebna je 1.A klasa, dok poznavanje tehnike desetoprstnog kucanja i na drugim administrativnim poslovima povećava produktivnost poslovanja.

Daktilografija

Ishodi učenja
Kurs osposobljavanja za daktilografa sastoji se iz dva dela: početni i kurs za sticanje klase. Oba tečaja podrazumevaju teorijsku i praktičnu nastavu.
Polaznici koji sa uspehom završe početni nivo savladaće tehniku desetoprstnog slepog kucanja i osposobiće se za samostalno korišćenje pisaće mašine. Polaznici ovog nivoa postićiće određenu brzinu kucanja sa malim procentom grešaka, što je preduslov za dobijanje određene klase. Budući da danas računari sve više zamenjuju pisaće mašine, polaznici će svoja znanja upotpuniti i uvežbavanjem stečenih veština na računarima.
Ukoliko Vam je želja da daktilografija bude vaše primarno zanimanje i sa uspehom završite i kurs za sticanje klase postićićete brzinu i tačnost neophodnu za dobijanje određene klase, a svoje znanje ćete upotpuniti i veštinama poslovne korespondencije i pravilima pravopisa srpskog jezika.

Izvođenje nastave i trajanje
Kurs osposobljavanja za daktilografa, kako početni tako i kurs za sticanje klase, traje četiri meseca i podrazumeva fond od po 100 nastavnih časova. Teorijska i praktična nastava se izvodi u grupama u namenski opremljenom daktilografskom i računarskom kabinetu, uz obezbeđen sav potreban pribor, materijal i literaturu.

Prijave, upis i način plaćanja
Upis se vrši tokom cele godine. Za sve obrazovne oblike važi mogućnost plaćanja na rate.

Prijave i dodatne informacije:
Info pult: radnim danima 8.00 - 19.00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024 554 600
kursevi@openunsubotica.rs