Izdavaštvo

Poseban segment aktivnosti Otvorenog univerziteta predstavlja izdavačka delatnost, pokrenuta još pedesetih godina XX veka.

Do sada je pod okriljem Otvorenog univerziteta izdato preko dve stotine naslova. Većina objavljenih knjiga na srpskom jeziku su u domenu društvenih nauka, dok je na mađarskom jeziku, pod okriljem književnih novina "Eletjel", objavljeno preko stotinu naslova najeminentnijih stvaralaca Mađarske, kao i dela vojvođanskih Mađara.

Posebno značajna dela objavljena putem Eletjela predstavljaju i zbirka pesama Dežea Kostolanjija i izabrane novele Geze Čata na srpskom jeziku.