Zašto učiti programski jezik JAVA?

 

Java je jedan od najpopularnijih programskih jezika, posebno za klijent-server web aplikacije, sa preko 10 miliona korisnika.

 

Java ima sledeće prednosti:

Nezavisan je od platforme - Za razliku od mnogih drugih programskih jezika, uključujući C i C++, Java kada je sastavljen, nije sačinjen na platformi za određenu mašinu, već se kompajlira u nezavisan bajt kod koji se izvršava na svakom računaru i na svakom operativnom sistemu. Ovaj bajt kod se distribuira preko Interneta i tumače ga java virtuelne mašine (JVM) sa koje god da se ona platforme pokrene.

Jednostavan - Java je dizajniran da bude jednostavan za naučiti. Ako razumete osnovni koncept objektno orjentisanog programiranja Java bi se mogla lako savladati.

Siguran - Java omogućava da razvijete virus - free, besplatne, sigurnosne sisteme. Tehnike za autentifikaciju se zasnivaju na javnom ključu za šifrovanje.

Može istovremeno da izvršava više poslova - Multithreaded funkcija Jave (više niti) omogućava pisati programe koji mogu istovremeno da rade mnoge poslove. Takvo rešenje omogućava programerima da izgrade brze interaktivne aplikacije.

Ishodi učenja:

Kada završi obuku kandidat bi trebalo da bude u stanju da:
• Izradi internet aplikaciju u JAVI
• Postavi aplikaciju na internet
• Održava aplikaciju

 

Izvođenje nastave i trajanje: 

Nastava se izvodi u savremeno opremljenim računarskim kabinetima 2 puta nedeljno po 3 školska časa u popodnevnim časovima.
Trajanje obuke je 75 školskih časova odnosno 12 nedelja.


Prijave i dodatne informacije:

Info pult: radnim danima 8.00 - 19.00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024 554 600
kursevi@openunsubotica.rs