Zašto učiti za Kuvara, Poslastičara ili Pekara?

Gastronomija, kao umeće pripremanja dobrog jela, sastavni je deo kulture življenja, a poslednjih godina, pojavom sve interesantnijih emisija na temu gastronomije i kuvanja, kao i uključivanja javnih ličnosti u njih, značajno je dobila na popularnosti. Gastronomija ima za cilj odabrati najbolju namirnicu u optimalnom trenutku i pripremiti je tako da iskaže sve što čini jedinstvenom. Užitak odabira prave namirnice u pravom trenutku istovremeno je drevno i vrlo moderno osnovno načelo. Posao kuvara se, pre svega, sastoji u odabiru namirnica koje će kombinovati u toku pripremanja specijaliteta, zatim odabira tehnologije pripremanja, koja treba da bude prilagođena vrsti namirnice koja se priprema, kao i aranžiranje gotovog jela. Srodna zanimanja su i poslastičar i pekar, koji svaki u svojoj oblasti najboljom kombinacijom sastojaka stvaraju kraljevstvo dobrih ukusa. Kuvati se može iz ljubavi, za porodicu i prijatelje, ali kvalitetan kuvar/poslastičar/pekar može biti i izuzetno profitabilno i traženo zanimanje, pogotovo ako ste učili od najboljih.

Kuvar-poslasticar-pekar

Ishodi učenja
Nakon uspešnog završetka obuke na kursu za kuvara/poslastičara/pekara polaznici će steći teorijska znanja iz predmeta nauka o ishrani i higijena rada. U zavisnosti od zanimanja koje odaberu poseban deo teorijske nastave biće posvećen upoznavanju i savladavanju osnova kuvarstva, poslastičarstva, odnosno pekarstva. Nakon odslušanog i položenog teorijskog dela, polaznici će osim osnovnih pojmova umeti da planiraju i sastavljaju jelovnik, a obradiće teme i iz oblasti osnovnih namirnica i njihovih karateristika, skladištenja i rukovanja namirnicama i organizacijom rada u kuhinji. Nakon teorijskog dela svi polaznici su obavezni odraditi stručnu praksu u ugostiteljskom objektu u okviru kojega će imati prilike da praktično primene usvojena teorijska znanja.

Izvođenje nastave i trajanje
Kurs za kuvara/poslastičara/pekara organizuje se u trajanju od četiri meseca, i podrazumeva 80 časova teorijske nastave i 500 časova praktične nastave u ugostiteljskom objektu. Nastava se izvodi u grupama u savremeno opremljenim učionicama, uz obezbeđenu potrebnu literaturu. Da bi polaznici imali pravo izlaska na završni ispit dužni su da donesu potvrdu o obavljenoj praksi. Svim polaznicima, koji sa uspehom polože teorijski i praktični deo ispita, Otvoreni univerzitet izdaje certifikat o osposobljenosti za kuvara/poslastičara/pekara.

Prijave, upis i način plaćanja
Upis se vrši tokom cele godine. Za sve obrazovne oblike važi mogućnost plaćanja na rate.

Prijave i dodatne informacije:
Info pult: radnim danima 8.00 - 19.00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024 554 600
kursevi@openunsubotica.rs