Kultura

Otvoreni univerzitet Subotica već decenijama radi na unapređenju kulturnog života grada i Srbije kroz izdavačku delatnost, organizovanje izložbi, filmskih projekcija, muzičkih događaja i okruglih stolova.

Kao kruna delovanja u oblasti kulture izdvaja se rad na organizovanju dva vrhunska festivala: Međunarodnog festivala pozorišta za decu i Festivala evropskog filma Palić koji su uvršteni među četiri kulturna događaja od nacionalne važnosti u Srbiji. Oba festivala predstavljaju izuzetno važan prozor u svet zbog svoje stalne želje za otkrivanjem novog i savremenog u umetničkom životu planete.

Tokom 20 godina postojanja ova dva festivala ugostili smo neke od najznačajnijih umetnika našeg doba od filmskih imena na čelu sa Ken Loučom, Teom Angelopulosom, Ken Raselom, Ištvanom Saboom, do ljudi iz sveta teatra Henrika Jurkovskog, Viktora Klimčuka, Džima Gembla i drugih.
Pored predstavljanja savremenih svetskih tokova Otvoreni univerzitet se trudi da pomogne i mladim stvaraocima iz zemlje kroz prezentaciju njihovog rada i kroz povezivanje sa drugim institucijama kod nas i u svetu sa kojim naša kuća uspešno sarađuje već dugi niz godina.

Želja nam je da napredujemo zajedno stvarajući Svet po meri čoveka, gde kultura zauzima izuzetno važno mesto u povezivanju njegovih krajeva.

kultura