TOEFL® Test of English as a Foreign Language

U sklopu ponude Škole stranih jezika, Otvoreni univerzitet je od 6. marta 2006. godine uveo mogućnost polaganja TOEFL® iBT ispita. Time je postao jedina institucija u Subotici, i jedna od tri u Srbiji, koja je zvanični TOEFL® iBT test centar, i od tada se na Otvorenom univerzitetu testiralo više od 500 kandidata.

TOEFL je standardizovani ispit kojim se utvrđuje nivo znanja engleskog jezika ljudi kojima to nije maternji jezik. Većina univerziteta sa engleskog govornog područja, kao osnovni preduslov za upis stranih studenata traži potvrdu o položenom TOEFL ispitu. Osim toga, mnogi programi stipendiranja studenata kao jedan od kriterijuma za dodelu stipendija koriste rezultate TOEFL® testa. Od 2005. godine u test centre širom sveta uvedena je nova generacija TOEFL testova, Internet-based test (iBT), tj. testiranje putem Interneta.

Test of English as Foreign Language

Struktura testa:
TOEFL test ispituje sve četiri jezičke veštine potrebne za efikasnu komunikaciju: govor, slušanje, čitanje i pisanje. Naglasak je na korišćenju engleskog jezika u svrhu komunikacije.

Sekcija testa

Broj zadataka/pitanja

Vreme koje kandidatu stoji na raspolaganju (min)

Čitanje

36-70

60–100

Slušanje

34-51

60–90

PAUZA 10 min

Govor

6

20

Pisanje

2

5


Bodovanje
TOEFL® IBT se ocenjuje drugačije od prethodnih verzija TOEFL testa. Broj poena koje kandidat može da dobije kreće se od 0 do 120. Svaka od sekcija (čitanje, pisanje, slušanje i govor) donosi od 0 do 30 poena. Kod pisanja i govornog dela svaki zadatak se ocenjuje od 0 do 5, pa se potom taj rezultat  konvertuje da izrazi učinak na skali od 0 do 30 poena.

Prijava za ispit
Prijava za TOEFL® iBT vrši se preko Internet sajta organizatora ispita – www.toefl.org , ali i telefonom preko Regionalnog registracionog centra u Holandiji. Na sajtu Međunarodnog akademskog centra nalazi se detaljno uputstvo kako prijaviti ispit. http://www.iacbg.org/.res/File/toefluputstvo.pdf . Potrebno je da na sajtu www.toefl.org otvorite besplatni nalog koji će Vam kasnije služiti za primanje rezultata i prijavu ispita. Telefonska prijava se vrši pozivom na broj +31 320 239 540, svakog radnog dana od 9 - 19h. Tokom razgovora sa operaterom potrebno je da imate broj svog naloga u TOEFL® iBT sistemu koji ste dobili otvaranjem besplatnog naloga na sajtu. Na kraju procedure biće Vam potrebna kreditna kartica da potvrdite prijavu i rezervišete mesto.
Veoma je bitno planirati i na vreme prijaviti ispit, jer je broj mesta ograničen.

Raspored polaganja
TOEFL® iBT se polaže nekoliko puta mesečno na tri lokacije u Srbiji, od kojih je jedna u Subotici, a druge dve lokacije su u Nišu i u Beogradu. Za uvid u raspored potrebno je da na sajtu www.toefl.org izaberete link “Register” i da na sledećoj stranici izaberete lokaciju testiranja. Na taj način imaćete uvid u trenutno stanje, kada su u pitanju slobodna mesta za testiranje, po gradovima izabrane zemlje i cenu testiranja.

Dodatne informacije:
Info pult: radnim danima 8.00 - 19.00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024 554 600
kursevi@openunsubotica.rs