2021 Mar. 12
> OBRAZOVANJE

Ukoliko želite da steknete nova znanja ili se prekvalifikujete za drugo zanimanje, iskoristite prolećni upisni rok i upišite neki od kurseva iz ponude Otvorenog univerziteta!

 

Već tokom meseca marta sa radom počinju grupe: Preduztničko računovodstvo, Kuvar/Poslastičar/Pekar i Cvećar. Takođe, u prolećnom upisnom roku, planirano je pokretanje novih grupa na kursu za Šivenje i krojenje kao i na kursu za Frizere. 

Nakon uspešnog završetka obuke na kursu Preduzetničkog računovodstva bićete upoznati sa osnovama računovodstvene teorije i poreskog sistema u Republici Srbiji, kao i načinima praćenja zakonskih regulativa koje su od važnosti za obavljanje ovog posla. Takođe, bićete osposobljeni za pravilnu primenu sistema prostog i dvojnog knjigovodstva, pravilno evidentiranje promena na sredstvima preduzeća i evidentiranje finansijskih sredstava, dugovanja i potraživanja. Polaznici će uspešno umeti da prate poslovne promene, utvrde prihode i rashode i da na osnovu tih podataka iskažu poslovni rezultat i rasporede ga, kao i da sačine i protumače računovodstvene izveštaje.

 

Nakon uspešnog završetka obuke na kursu za Kuvara/poslastičara/pekara polaznici će steći teorijska znanja iz predmeta nauka o ishrani i higijena rada. U zavisnosti od zanimanja koje odaberu poseban deo teorijske nastave biće posvećen upoznavanju i savladavanju osnova kuvarstva, poslastičarstva, odnosno pekarstva. Nakon odslušanog i položenog teorijskog dela, polaznici će osim osnovnih pojmova umeti da planiraju i sastavljaju jelovnik, a obradiće teme i iz oblasti osnovnih namirnica i njihovih karateristika, skladištenja i rukovanja namirnicama i organizacijom rada u kuhinji. Nakon teorijskog dela svi polaznici su obavezni odraditi stručnu praksu u ugostiteljskom objektu u okviru kojega će imati prilike da praktično primene usvojena teorijska znanja.

 

Nakon uspešnog završetka obuke na kursu za Cvećare polaznici će steći znanja o vrstama i karakteristikama saksijskog i rezanog cveća, kao i o zelenilu koje se koristi kao pomoćni materijal u cvećarstvu. Polaznici će ovladati tehnikom izrade aranžmana i dekoracija za razne prilike, a osposobiće se i za dekoraciju prostora cvećem. Poseban deo kursa posvetiće se nezi, presađivanju i održavanju saksijskog, sezonskog i rezanog cveća.

 

Kurs osposobljavanja za Šivenje i krojenje sastoji se iz tri dela: osnovni, napredni i viši nivo. Sva tri tečaja podrazumevaju teorijsku i praktičnu nastavu. U okviru teorijske nastave polaznici se upoznaju sa priborom i materijalima koji će se koristiti u radu, dok u sklopu praktične nastave usvajaju tehnike izrade pojedinih odevnih predmeta.
Polaznici koji sa uspehom završe osnovni nivo osposobiće se da samostalno koriste mašinu za šivenje i obradu rubova materijala. Naučiće da, u zavisnosti od odevnog predmeta, izaberu odgovarajuću tkaninu, da uzmu meru, izrade i prenesu kroj, kao i da tumače znakove na krojevima. U okviru osnovnog kursa, polaznici će savladati tehniku izrade različitih modela suknji i bluza sa svim potrebnim dodacima. Napredni nivo krojenja i šivenja bazira se na izboru materijala, izradi ili prenošenju krojeva potrebnih za izradu pantalona, haljina i prsluka.

 

Takođe u okviru prolećnog upisa svi zainteresovani za kurs za Frizere imaće priliku da se uključe u novu grupu i da savladaju tehnike oblikovanja i negovanja kose. Ono što je najveća prednost našeg kursa je obezbeđena stručna praksa u našem učeničkom salonu uz nadzor stručnog mentora.