Zašto učiti krojenje i šivenje?

Praćenje modnih trendova težnja je većine ljudi, ali i izuzetno skup hobi, budući da se moda konstantno menja. Biti uvek u trendu znači držati korak sa modom koju diktiraju svetski modni centri. Krojenje i šivenje, bilo sa aspekta profesionalca ili početnika, može biti višestruko korisno, jer se uz malo mašte i znanja veoma lako mogu izraditi potpuno novi ili prepraviti stari odevni predmeti. Krojač savetuje, nadgleda i izrađuje odevne predmete, prati modne trendove, osluškuje želje i zahteve klijenata i savetuje ih i pomaže prilikom izbora odgovarajućeg materijala i modela.

Krojenje i šivenje

Ishodi učenja
Kurs osposobljavanja za šivenje i krojenje sastoji se iz tri dela: osnovni, napredni i viši nivo. Sva tri tečaja podrazumevaju teorijsku i praktičnu nastavu. U okviru teorijske nastave polaznici se upoznaju sa priborom i materijalima koji će se koristiti u radu, dok u sklopu praktične nastave usvajaju tehnike izrade pojedinih odevnih predmeta.
Polaznici koji sa uspehom završe osnovni nivo osposobiće se da samostalno koriste mašinu za šivenje i obradu rubova materijala. Naučiće da, u zavisnosti od odevnog predmeta, izaberu odgovarajuću tkaninu, da uzmu meru, izrade i prenesu kroj, kao i da tumače znakove na krojevima. U okviru osnovnog kursa, polaznici će savladati tehniku izrade različitih modela suknji i bluza sa svim potrebnim dodacima. Napredni nivo krojenja i šivenja bazira se na izboru materijala, izradi ili prenošenju krojeva potrebnih za izradu pantalona, haljina i prsluka, dok u okviru višeg nivoa polaznici savladavaju tehniku izrade ženskog zimskog kostima.

Izvođenje nastave i trajanje
Kurs za krojenje i šivenje, kako osnovni tako i sledeća dva nivoa, traju dva meseca (50 časova). Teorijska i praktična nastava se izvodi u grupama u namenski opremljenom krojačkom kabinetu, uz obezbeđen sav potreban pribor, materijal i literaturu.
Svim polaznicima, koji sa uspehom polože završni ispita, Otvoreni univerzitet izdaje certifikat o osposobljenosti za krojača/šnajdera.

Prijave, upis i način plaćanja
Upis se vrši tokom cele godine. Za sve obrazovne oblike važi mogućnost plaćanja na rate.

Prijave i dodatne informacije:
Info pult: radnim danima 8.00 - 19.00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024 554 600
kursevi@openunsubotica.rs