Zašto učiti relaksacionu masažu?

Masaža je važan deo kulture zdravog življenja. Najefikasnija je kao preventivna mera u održavanju zdravlja i vitalnosti, jer kada stručan maser ili fizio-terapeut redovno pregleda i masira naše telo, može uočiti i najmanje promene i pravovremeno uticati na njih. Masaža stimuliše, oslobađa napetost i odlično je sredstvo u borbi protiv stresa, glavobolje, nesanice. Masaža neguje kožu i čini je mlađom, mekšom i sjajnijom, njome se iz tela otklanjaju štetne materije, razgrađuje se celulit i telo se dovodi u stanje prirodne ravnoteže. Danas je sve više ljudi svesno pozitivnih efekata koje ima masaža, pa se veliki broj njih svakodnevne napetosti i stresa rešava prepuštajući se veštim rukama masera.

Relaksaciona masaža

Ishodi učenja
Nakon uspešno završene obuke polaznici će, pored znanja iz oblasti anatomije i fiziologije ljudskog tela i različitim zahvatima koji se koriste u izvođenju ručne relaksacione masaže. Nakon odslušanog teorijskog dela, polaznici veći deo obuke praktično primenjuju stečena znanja uvežbavajući različite hvatove na modelima. Na kraju kursa polaznici će biti osposobljeni da uoče i definišu promene na telu modela, kao i da, izborom adekvatnih hvatova, stručno utiču na njihovo uklanjanje.

Izvođenje nastave i trajanje
Obuka za savladavanje tehnike ručne relaksacione masaže traje tri meseca (40 časova). Teorijska i praktična nastava se izvodi u grupama u savremeno opremljenom salonu Otvorenog univerziteta, uz obezbeđen sav potreban materijal i literaturu.
Svim polaznicima, koji sa uspehom polože teorijski i praktični deo ispita, Otvoreni univerzitet izdaje certifikat o osposobljenosti za ručnu relaksacionu masažu.

Prijave, upis i način plaćanja
Upis se vrši tokom cele godine. Za sve obrazovne oblike važi mogućnost plaćanja na rate.

Prijave i dodatne informacije:
Info pult: radnim danima 8.00 - 19.00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024 554 600
kursevi@openunsubotica.rs