INFORMATIKA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM


Pojam „nove pismenosti“ podrazumeva poznavanje i korišćenje računara, kako u radu tako i u svakodnevnom životu. Savladavanjem upotrebe računara mnogi radni procesi se ubrzavaju i pojednostavljuju. Nastankom i razvojem globalne internet mreže, veliki broj različitih podataka i informacija stoji na raspolaganju svima koji koriste računar.
Kompjuterska pismenost često otvara nove mogućnosti učenja i sticanja novih znanja, posebno je ta činjenica bitna za osobe sa invaliditetom. Na ovaj način njima je omogućeno da lakše komuniciraju međusobno i sa ostatkom sveta. Metode „korak po korak“ će im olakšati da što brže i lakše savladaju korišćenje računarskih programa.


Ishodi učenja

Kada uspešno završi obuku i položi završni ispit kandidat će biti u stanju da koristi računar za svakodnevne i poslovne potrebe, odnosno:
• Razumeće način na koji funkcioniše računar i poznavaće osnovne delove i programe neophodne za njegovo funkcionisanje
• Umeće koristiti operativni sistem - Windows
• Razumeće način na koji su organizovani podaci (fajlovi i folderi) i umeće lako da ih pronađe i prepozna.
• Umeće koristiti Internet
• Savladaće upotrebu elektronske pošte (slanje i primanje e-mail poruka)
• Savladaće Word i Excel


Izvođenje nastave i trajanje
Kurs osnove računarstva organizuje se u trajanju od 24 školska časa(dva puta nedeljno po dva školska časa), a polaznicima u terminima za vežbe na raspolaganju stoji računarski kabinet. Nastava se izvodi u grupama u savremeno opremljenim računarskim kabinetima, uz obezbeđenu potrebnu literaturu. Svim polaznicima, koji sa uspehom polože završni ispit, Otvoreni univerzitet izdaje uverenje o osposobljenosti za rad na računaru.
Prijave, upis i način plaćanja
Upis se vrši tokom cele godine. Za sve obrazovne oblike važi mogućnost plaćanja na rate.

Prijave i dodatne informacije:
Info pult: radnim danima 8.00 - 19.00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024 554 600
zanimanja@openunsubotica.rs