Zašto učiti za gerontodomaćicu?


Humanost jednog društva meri se njegovim odnosom prema svojim najslabijim članovima, deci i starima. Velika je društvena odgovornost obezbediti sigurnu starost, pa mnoge zemlje Evrope i sveta svoju brigu o starima zasnivaju na merama koje treba da unaprede i humanizuju uslove življenja u sopstvenom domaćinstvu, u kućnim uslovima. Planiranje kućne nege podrazumeva rad više članova stručnog kadra (lekar, socijalni radnik, medicinska sestra, psiholog, fizioterapeut i dr.) na formulisanju potreba stare osobe za pomoći u kućnim poslovima, negom, medicinskom negom i lečenjem ali Gerontomaćica (negovateljica) predstavlja ključnu osobu i njen zadatak je da stručnim pružanjem usluga omogući što kvalitetniji i duži boravak stare osobe u kući. U okviru svoga rada gerontodomaćica brine o nezi, ishrani, sprovođenju propisanih terapija, održavanju stana i obezbeđivanje sigurnosti korisnika.

 

Ishodi učenja:
Kurs za Gerontodomaćicu se realizuje u saradnji sa Gerontološkim centrom Subotica gde se odvija i veći deo nastave koja podrazumeva teorijski i praktični deo.
Polaznici koji sa uspehom završe kurs za Gerontodomaćice biće osposobljeni da na nivou kućne nege obavljaju sve poslove vezane za brigu o starim osobama. Gerontodomaćice će steći potrebna znanja iz oblasti: Poznavanje osnovnih principa socijalne zaštite; Način funkcionisanja staračkog domaćinstva; Razumevanje specificnosti potreba starih ljudi; Pristup resursima zajednice za stare; Nutricionističke vrednosti namirnica u koontekstu pružanja nege; Priprema hrane u zavisnosti od zdravstvenog stanja stare osobe; Pomoć starim osobama u održavanju samostalnosti; Nega starih osoba i Identifikacija specifičnih potreba. Uz teorijska znanja iz ovih oblasti polaznici će kroz praksu u objektima institucionalne i vaninstitucionalne zaštite steći i iskustvo u poslovima koji podrazumevaju negu u kućnim uslovima.
 

Izvođenje nastave i trajanje
Kurs za gerontodomaćice traje tri meseca i organizuje se sa fondom od 160 nastavnih časova. Teorijska i praktična nastava se izvodi u grupama u učionicama Otvorenog univerziteta, kao i u prostorijama Gerontološkog centra Subotica, uz obezbeđen sav potreban pribor, materijal i literaturu.
 

Prijave, upis i način plaćanja
Upis se vrši tokom cele godine. Za sve obrazovne oblike važi mogućnost plaćanja na rate.
 

Prijave i dodatne informacije:
Info pult: radnim danima 8.00 - 19.00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024 554 600
kursevi@openunsubotica.rs