Zašto učiti Word / Excel?

Savremeno poslovanje se ne može zamisliti bez upotrebe računara, pa se danas poznavanje rada na računaru u poslovnom svetu podrazumeva. Skoro da i ne postoji radno mesto koje ne zahteva poznavanje barem osnovnih računarskih aplikacija, a korišćenje složenijih programa svakako predstavlja komparativnu prednost i čini osobe konkurentnijim na tržištu radne snage. Jedan od osnovnih programskih paketa kojim je poželjno da se zaposlenici služe je MS Office, a naročito aplikacije Word (za unos i obradu teksta) i Excel (za izradu tabela, izračunavanje i prikaz podataka).

Škola računara - MS OFFICE

Ishodi učenja
Kada uspešno završi obuku i položi završni ispit kandidat će biti u stanju da u programu Word:
• Formira i uređuje male tekstualne dokumente pomoću alata koje nudi program za obradu teksta, MS Word
• Oblikuje (formatira) tekst u zavisnosti od njegove namene
• Umetne tabelu, slike i crteže u dokumente.
• Izvrši podešavanje stranica dokumenta pre konačnog štampanja dokumenta.

Kada uspešno završi obuku i položi završni ispit kandidat će biti u stanju da u program Excel:
• Koristi tabelarne dokumente u radu.
• Uređuje i unosi podatke u tabelu i pripadajuće redove i kolone (kopira, premešta, briše i na odgovarajući način preimenuje radne listove).
• Izvršava različite računske operacije unoseći matematičke i logičke formule
• Izabere, formira i oblikuje različite vrste grafikona

Izvođenje nastave i trajanje
Kurs MS Word i Excel organizuje se u trajanju od sedam nedelja (dva puta nedeljno po dva školska časa), a u terminima za vežbe polaznicima na raspolaganju stoji računarski kabinet. Nastava se izvodi u grupama u savremeno opremljenim računarskim kabinetima, uz obezbeđenu potrebnu literaturu. Svim polaznicima, koji sa uspehom polože završni ispit, Otvoreni univerzitet izdaje certifikat o poznavanju programa Word i Excel.

Prijave, upis i način plaćanja
Upis se vrši tokom cele godine. Za sve obrazovne oblike važi mogućnost plaćanja na rate.

Prijave i dodatne informacije:
Info pult: radnim danima 8.00 - 19.00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024 554 600
kursevi@openunsubotica.rs