ECDL / Evropska računarska vozačka dozvola


ECDL ili Evropska računarska vozačka dozvola je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja garantuje poznavanje rada na računaru svakog vlasnika sertifikata prema ECDL normama. Zbog velikog uspeha koji je ECDL postigao u Evropi, program je proširen na celi svet pod nazivom, International Computer Driving Licence (ICDL). Evropska računarska vozačka dozvola je test poznavanja suštinskih IT koncepata, praktičnih veština i sposobnosti, koji potvrđuje da je vlasnik sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija. 

ECDL norme definisu postupke uvođenja i primene programa provere znanja za ove programske celine (module):

1. Osnove informacione tehnologije
2. Korišćenje računara i upravljanje datotekama - Windows
3. Obrada teksta - Word
4. Tabelarne kalkulacije - Excel
5. Baze podataka - Access
6. Prezentacije – Power Point
7. Informacije i komunikacije – Internet i email

Kandidati koji žele da dobiju diplomu mogu da se prijave za ispite ovlašćenom ECDL Testnom centru, da polažu redosledom kojim žele, te da nakon svih položenih ispita dobiju potvrdu koja je priznata u celom svetu.

Program je namenjen svima koji žele da se obrazuju i da potvrde znanja u korišćenju personalnog računara i navedenih korisnickih veština, što im omogućava lakše zapošljavanje u zemlji i inostranstvu, a sprovodi se putem nacionalnih informatičkih društava, koja u Evropi, moraju da budu članovi Evropskog udruženja informatičkih društava (The Council of European Profesional Informatics Societies - CEPIS)


U svetu je trenutno aktivno preko 25000 centara za testiranje, u 147 država. Do sada je preko 6 miliona osoba položilo sve ispite i dobilo ECDL sertifikat.
Koncept ECDL- a nalazi se u gotovo svim vladama, obrazovnim i poslovnim institucijama sveta: Evropskoj komisiji, UNESCO-u/Svetskoj banci, Vladama Australije, Austrije, Belgije, Češke, Egipta, Engleske, Estonije, Irske, Italije, Holandije, Norveške, Nemačke, Mađarske, Švedske, Svajcarske, Italije, Jordana, Poljske, Portugala, Rumunije i drugih, u kompanijama poput 3M, BMW, Coca Cola, Dunlop, Harrods, IBM, IKEA, Nokia, Opel, Philips, Renault, Volvo i drugim, kao i u gotovo svim bankama i mobilnim mrežama u svetu. 

ECDL

Izvođenje nastave i trajanje
Obuka, u zavisnosti od modula, traje između 6 i 15 nastavnih časova. Nastava se izvodi u manjim grupama ili inividualno u savremeno opremljenim računarskim kabinetima, uz obezbeđenu potrebnu literaturu


Prijave, upis i način plaćanja
Upis se vrši tokom cele godine. 

Prijave i dodatne informacije:
Info pult: radnim danima 8.00 - 19.00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024 554 600
kursevi@openunsubotica.rs