Zašto učiti za poslovnog sekretara?

Razvojem preduzetništva i otvaranjem sve većeg broja malih i srednjih preduzeća raste potreba za radnicima koji će obavljati poslove sekretara, ali biti i direktni asistenti menadžerima i/ili direktoru, koji je često i vlasnik preduzeća. Prvi susret mnogih klijenata sa nekim preduzećem odvija se baš preko poslovnog sekretara, pa je od izuzetne važnosti da ta osoba, svojim stavom i veštinama, na pravi način predstavi svoje preduzeće. Poslovni sekretar/asisitent pruža maksimalnu podršku svom pretpostavljenom i olakšava njegov rad, ali istovremeno usavršava svoja administrativna znanja i razvija veštine u međuljudskim odnosima.

Poslovni sekretar

Ishodi učenja
Nakon uspešno završene obuke na kursu za poslovnog sekretara polaznici će unaprediti veštine pozitivne komunikaciju sa poslovnim partnerima preduzeća koristeći znanja iz oblasti poslovne komunikacije, informatike i poznavanja stranog jezika. Takođe, polaznici će umeti obavljati zadatke iz oblasti kadrovske operative, kao što su: organizacija i sistematizacija radnih mesta, kratkoročno, srednjoročno i dugoročno planiranje kadrova i postupak prijema novih radnika. Jedan deo obuke posvećen je i savladavanju slepog desetoprstnog kucanja i osnovnih pravila korespondencije, čime će se poslovi vezani za sastavljanje različitih vrsta službenih dopisa u mnogome skratiti.

Izvođenje nastave i trajanje
Kurs za poslovnog sektretara/asistenta organizuje se u trajanju od pet meseci. Nastava se izvodi u grupama u savremeno opremljenim učionicama i računarskom kabinetu uz obezbeđen sav potreban materijal i literaturu. Svim polaznicima, koji sa uspehom polože završni ispit, Otvoreni univerzitet izdaje certifikat o osposobljenosti za poslovnog sekretara.

Prijave, upis i način plaćanja
Upis se vrši tokom cele godine. Za sve obrazovne oblike važi mogućnost plaćanja na rate.

Prijave i dodatne informacije:
Info pult: radnim danima 8.00 - 19.00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024 554 600
kursevi@openunsubotica.rs