Centar za održivi razvoj

Inicijalne aktivnosti iz oblasti ekologije realizovane su u ovoj ustanovi krajem osamdesetih godina, kada je program razvoja u potpunosti usmeren na unapređenje kvaliteta života u skladu sa ekološkim principima. Prvi projekti u vezi sa zaštitom životne sredine realizovani su na lokalnom i regionalnom nivou do početka devedesetih godina, kada je uspostavljena saradnja sa AVALON fondacijom iz Holandije i kreiran i realizovan šestogodišnji međunarodni projekat koji je za cilj imao razradu koncepta ekološki uravnotežene i ekonomski održive proizvodnje i razvoja regiona instaliranjem makroprojekta TERRA’S u regionu, a čime je inicirana izrada prvog zakona o organskoj poljoprivredi.


S proširenjem delovanja u oblasti zaštite životne sredine, u unutrašnjoj strukturi Otvorenog univerziteta izdvojio se CENTAR ZA EKOLOGIJU koji se već desetak godina bavi implementacijom programa razvoja i širenja ekološke svesti kao što su obuka vaspitnih i prosvetnih radnika u cilju unapređenja njihovog znanja iz oblasti ekologije, programi namenjeni stručnom osposobljavanju, prekvalifikaciji i inoviranju znanja zaposlenih i nezaposlenih lica iz oblasti aktivne participacije građana u rešavanju problema u vezi sa životnom sredinom, projekti inovativnog ekonomskog razvoja zasnovani na ekološkim principima, informisanje građana u vezi sa nacionalnom zakonskom regulativom i propisima koji se odnose na život i rad u zaštićenim prirodnim dobrima.


Koncentrisan na andragoški rad u oblasti edukacije radnika u turizmu, ekologiji i poljoprivredi, Otvoreni univerzitet je tokom prethodnih godina uspostavio značajne međunarodne kontakte i formirao mrežu partnerskih institucija na nacionalnom i internacionalnom nivou. Među mnogobrojnim partnerima izdvajaju se Univerzitet u Ženevi - Institut za zaštitu životne sredine (Université de Genève (UNIGE) – Institut des Sciences de l’Environnement (ISE), Stručna akademija u Rojtlingenu (Reutlingen Expert Akademie), Univerzitet Singidunum u Beogradu (Fakultet za primenjenu ekologiju – Futura), itd.