Zašto učiti osnove računarstva?

Pojam „nove pismenosti“ podrazumeva poznavanje i korišćenje računara, kako u radu tako i u svakodnevnom životu. Savladavanjem upotrebe računara mnogi radni procesi se ubrzavaju i pojednostavljuju. Nastankom i razvojem globalne internet mreže, veliki broj različitih podataka i informacija stoji na raspolaganju svima koji koriste računar. Klasična pisma, koja su često putovala više dana, danas je zamenila elektronska pošta, kao savremen način komuniciranja. Koristeći računare i sve mogućnosti koje kompetentnim korisnicima stoje na raspolaganju, ljudi podižu kvalitet svog života i poslovanja na viši nivo.

Škola računarstva - osnovni kurs

Ishodi učenja
Kada uspešno završi obuku i položi završni ispit kandidat će biti u stanju da koristi računar za svakodnevne potrebe, odnosno:
• Razumeće način na koji funkcioniše računar i poznavaće osnovne delove i programe neophodne za njegovo funkcionisanje
• Umeće koristiti operativni sistem - Windows
• Razumeće način na koji su organizovani podaci (fajlovi i folderi) i umeće lako da ih pronađe i prepozna.
• Umeće koristiti Internet
• Savladaće upotrebu elektronske pošte (slanje i primanje e-mail poruka)

Izvođenje nastave i trajanje
Kurs osnove računarstva organizuje se u trajanju od sedam nedelja (dva puta nedeljno po dva školska časa), a polaznicima u terminima za vežbe na raspolaganju stoji računarski kabinet. Nastava se izvodi u grupama u savremeno opremljenim računarskim kabinetima, uz obezbeđenu potrebnu literaturu. Svim polaznicima, koji sa uspehom polože završni ispit, Otvoreni univerzitet izdaje certifikat o poznavanju osnova računarstva.

Prijave, upis i način plaćanja
Upis se vrši tokom cele godine. Za sve obrazovne oblike važi mogućnost plaćanja na rate.

Prijave i dodatne informacije:
Info pult: radnim danima 8.00 - 19.00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024 554 600
kursevi@openunsubotica.rs