Zašto učiti italijanski jezik?

Italijanski jezik se ubraja u grupu romanskih jezika. On je službeni jezik u Italiji, Vatikanu, San Marinu i Švajcarskoj, a njime se kao maternjim služi oko 70 miliona ljudi. Italijanski jezik je peti po redu u svetu po broju ljudi koji ga uče kao strani jezik, odnosno još 125 miliona ljudi povremeno se služi njime. Italijanska kultura, sa bogatom istorijom iz oblasti umetnosti, arhitekture, muzike i tradicionalne italijanske kuhinje i svetski poznatih vina, izvrsna je osnova za učenje i usvajanje ovog jezika, kao i upoznavanja sa običajima i kulturnim nasleđem zemlje koja je jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija današnjice. Znati italijanski jezik znači imati pristup književnoj baštini koja je od temeljne važnosti za istoriju Evrope, značajnim humanističkim i drugim naučnim tekstovima, pozorišnoj, muzičkoj, opernoj i kinematografskoj produkciji.

Od septembra 2006. godine, Otvoreni univerzitet je programe stranih jezika uskladio sa CEF (Common European Framework) standardima koje je propisao Savet Evrope, pa Vam, u zavisnosti od toga želite li početi učiti ili usavršiti svoje znanje, pružamo mogućnost pohađanja italijanskog jezika na šest nivoa.

italijanski jezik

Ishodi učenja

U zavisnosti od nivoa koji polaznik pohađa ishodi učenja su sledeći:

A1 nivo (Beginners level – Početni nivo)
– Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da koristite i razumete svakodnevne izraze i proste fraze u cilju zadovoljavanja konkretnih potreba; moćićete predstaviti sebe i druge, postavljati pitanja i davati odgovore o ličnim pojedinostima tipa gde živite, o ljudima koje poznajete i stvarima koje posedujete. Bićete u stanju da se sporazumevate na jednostavnom nivou ukoliko sagovornik priča sporo, jasno i spreman je da pomogne.

A2 nivo (Pre-Intermediate level – Početni srednji nivo) – Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete rečenice i često korišćene izraze iz neposrednog okruženja (npr. osnovni lični i podaci o familiji, trgovina, lokalna geografija, zaposlenje), da komunicirate u prostim i rutinskim situacijama koje podrazumevaju prostu i direktnu razmenu informacija o poznatim i čestim temama i da jednostavnim terminima opišete aspekte svoje prošlosti, neposrednog okruženja i nužne potrebe.

B1 nivo (Intermediate level – Srednji nivo) – Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete glavne tačke jasnog standardnog razgovora o poznatim temama koje se redovno javljaju na poslu, školi, slobodnom vremenu, itd. Bićete sposobni da rešavate većinu situacija koje se mogu javiti prilikom putovanja u oblastima gde se susreće govorni jezik; pisati jednostavne, povezane tekstove o temama koje su poznate ili od ličnog interesa i bićete u stanju da date opis doživljaja i događaja, snova, nadanja i ambicija, kao i objašnjenja svojih mišljenja i planova.

B2 nivo (Upper intermediate – Napredni srednji nivo) – Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete glavne ideje kompleksnog teksta o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući diskusije tehničke prirode u vlastitom polju specijalizacije; da uspostavljate interakciju sa određenim stepenom tečnog govora i spontanosti koja omogućava redovnu komunikaciju sa maternjim govornicima bez napora za obe strane. Pisaćete jasne, detaljne tekstove iz širokog opsega tema i iznositi lično stanovište na zadatu temu, ukazujući na prednosti i nedostatke različitih opcija.

C1 nivo (Advanced level – Napredni nivo)
– Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete širok spektar zahtevnih, dužih tekstova i prepoznavati tačna značenja. Tečno i spontano ćete se izražavati, bez puno očiglednog traženja izraza. Fleksibilno i efektivno ćete koristiti jezik za društvene, akademske i profesionalne potrebe. Reprodukovaćete jasne, dobro struktuirane, detaljne tekstove o kompleksnim temama, pokazujući kontrolisanu upotrebu organizacionih šema, veznika i kohezivnih delova govora.

C2 nivo (Proficient User – Ekspertski nivo)
– Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da lako razumete gotovo sve rečeno ili pročitano, da sumirate informacije sa različitih govornih i pisanih izvora, rekonstruišete argumente i događaje u koherentnom izlaganju, da se spontano izražavate, veoma tečno i precizno, te da razlikujete fine pojedinosti značenja, čak i u kompleksnim situacijama.

Izvođenje nastave i trajanje
Nastava se izvodi u grupama (6 do 12 polaznika) u moderno opremljenim multimedijalnim kabinetima specijalizovanim za izvođenje jezičke obuke. Za obuku kandidata odgovorni su visokokvalifikovani, dinamični i veoma iskusni predavači. U izvođenju nastave koriste se savremena didaktička sredstva i udžbenici koji svojim sadržajem prate svetske trendove. Za sve polaznike je obezbeđena literatura i propratni materijal.

Dinamika izvođenja nastave: dva puta nedeljno po dva školska časa po semestralnom principu. Svaki nivo traje jedan semestar tj. četiri meseca. Polaznici na kraju semestra stiču pravo na polaganje finalnog ispita. Finalno testiranje sastoji se iz pismenog i usmenog dela. Na osnovu rezultata finalnog ispita, Otvoreni Univerzitet izdaje sertifikat za određeni nivo po CEF standardu, sa naznačenim procentom prolaznosti.

Provere znanja i certifikacija:
Ukoliko kandidat već poseduje određeno znanje a nema certifikat o tome, Otvoreni Univerzitet pruža mogućnost provere znanja i izdavanja certifikata za određeni nivo.

Prijave, upis i način plaćanja:
Upis se vrši tokom cele godine. Za sve obrazovne oblike važi mogućnost plaćanja na rate.

Prijave i dodatne informacije:
Info pult: radnim danima 8.00 - 19.00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024 554 600
kursevi@openunsubotica.rs