2010 Sep. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Nosioci projekta Partnership Centre for Clusters and Enterprises - PACCLE su Otvoreni univerzitet Subotica Doo, kompanija DAR Nonprofit Kozhasznu Kft. iz Segedina i Szeged Polus Fejlesztesi Nonprofit Kft.

2010 May. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Saradnja između Međunarodnog festivala pozorišta za decu iz Subotice i Pozorišta lutaka “Kever Bela” iz Segedina (Mađarska), započeta je 1. maja 2010. godine kroz projekat CUL-TOUR u okviru IPA programa za prekograničnu saradnju Srbija-Mađarska (mera 2.2.2. Saradnja “Ljudi ljudima”).

2008 Aug. 09
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Projekat RELOAD (Regional Elements of Logistics Opportunities - Assesment and Development) je realizovan u periodu od juna 2007. do juna 2008. godine, u okviru drugog raspisa Susedskog programa Mađarska-Srbija. Nosioci projekta bili su Otvoreni univerzitet Subotica i DARFT – Regionalna agencija za razvoj Del-Alfold regije iz Segedina.

2005 Jan. 24
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

U oktobru 2004. godine Otvoreni univerzitet Subotica je realizovao projekat “Mladi bez granica”, putem koga je omogućena razmena mladih lidera dva grada - Subotice i Osijeka.

2003 Oct. 24
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Projekat „Protiv korupcije“ je implementiran od oktobra 2002. do septembra 2003. godine uz podršku «Građanskog pakta za Jugoistočnu Evropu» (The Citizens' Pact for SEE).
Otvoreni univerzitet je koordinirao sprovođenje aktivnosti koje se vršilo u Subotici, Slavonskom Brodu (Hrvatska) i Tuzli (Bosna i Hercegovina).