2011 Dec. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

 

Projekat “Cross Border Business Advisor Network (Advisor Net)” se realizuje u okviru HU-SRB IPA prekograničnog programa. Nosioci projekta su Otvoreni univerzitet Subotica, Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Subotica, DAR "A Dél-alföldi Régióért" Nonprofit Public Ltd., Aktivni tražioci posla, Kečkemet i Centralna-istočno-evropska asocijacija za rekreaciju Segedin.

 

Opšti cilj „ADVISOR NET“ projekta je razvoj saradnje između zainteresovanih strana u prekograničnom regionu u pogledu konkurentnosti i zapošljavanja kroz uspostavljanje i jačanje poslovnih i obrazovnih veza.


SPECIFIČNI CILJEVI:
• Sinergetski ekonomski razvoj prekogranične oblasti kroz saradnju malih i srednjih preduzeća i
klastera, službi za zapošljavanje i obrazovnih institucija.
• Razvoj zajedničkog prekograničnog „Poslovnog savetodavnog“ programa za prevenciju
nezaposlenosti, jačanje saradnje i razvoj menadžerskih veština zainteresovanih strana unutar
prekogranične oblasti.
• Razmena iskustava i razvoj komunikacionih veština kroz treninge i radionice.


CILJNE GRUPE:
• Mala i srednja preduzeća
• Klasteri koji uspešno posluju u prekograničnom regionu
• „Start-up“ preduzeća i preduzetnici
• Srednje škole prekogranične oblasti sa svojim nastavnim kadrom i učenicima
• Nezaposleni


PLANIRANI REZULTATI:
• Otvarajuća i zatvarajuća konferencija projekta;
• Istraživanja i zajednička studija o budućim trendovima i potrebama malih i srednjih preduzeća u pogledu radne snage, veština i kompetencija u prekograničnom regionu;
• 4 radionice organizovane za razmenu iskustava;
• 3 Info dana održana u okviru"Učenik" pod-programa;
• Razvijen zajednički „Business Advisor“ program , koji uključuje 3 pod- programa: "Učenik" (savetni program za srednjoškolce u CB oblasti); "Start-up" (za početnike u biznisu) i "MSP" (za mala i srednja preduzeća i njihove klastera u CB regiji);
• 18 treninga organizovano (1 obuka za trenere i 1 obuka za krajnje korisnike za svaki pod-program);
• Organizovan sajam "Dani karijere" u Subotici i razvijen Web portal;
• Izdate 3 informativne brošure (CB „Business Advisor“ vodič za svaki pod-program);
• 5 trenera i 10 krajnjih korisnika obučeno u svakom pod-programu sa obe strane granice;