2010 Dec. 30
> REGIONALNI PROJEKTI

Uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Otvoreni univerzitet Subotica je u decembru 2009. godine otpočeo sa realizacijom projekta „Istraživanje obrazovnih potreba poljoprivrednih proizvođača u Vojvodini “ sa ciljem identifikacije obrazovnih potreba poljoprivrednika u ruralnim područjima.

2009 Oct. 25
> REGIONALNI PROJEKTI

U oktobru 2009. godine, generalni direktor Otvorenog univerziteta g. Blažo Perović, potpisao je ugovor sa predsednikom opštine Čoka, g. Predragom Mijićem, čiji je predmet izrada studije izvodljivosti za izgradnju Centra za inovacije hrane opštine Čoka.

2008 Aug. 24
> REGIONALNI PROJEKTI

Projekat je realizovan u periodu od januara do juna 2008. godine, na teritoriji AP Vojvodine, sa ciljem izvršavanja monitoringa i evaluacije projekata koji su podržani od strane Sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, u okviru implementacije Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini u 2008. godini.

2007 Aug. 09
> REGIONALNI PROJEKTI

Cilj projekta, koji je implementiran od decembra 2006. do septembra 2007. godine, bio je unapređenje efikasnosti preduzeća i njihove kompetitivnosti, podrška pri razvoju novih proizvoda i usluga i njihova diverzifikacija radi širenja tržišta i smanjenja nezaposlenosti u regionu.

2007 Feb. 09
> REGIONALNI PROJEKTI

Projekat je realizovan u februaru 2007. godine u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom iz Novog Sada. Aktivnosti su bile usmerene na kreiranje edukativnih materijala i realizaciju trening seminara namenjenih stručnjacima, savetodavcima poljoprivrednih službi.

Home Previous 1 2 Next Last