Razvoj logistike

Kvalitet infrastukture predstavlja ključni segment razvoja logistike. Planiranjem infrastrukture i usklađivanje sa pravcima Transevropske transportne mreže (TEN-T) unapređuje se infrastruktura koja je potrebna Evropskoj zajednici, da bi funkcionisala kao jedinstvena celina bez granica i da bi uspešno odgovorila izazovima globalizacije.

Razvoj logistike


Poseban značaj se pridaje uticaju transporta na životnu sredinu, daljem unapređenju mera bezbednosti u saobraćaju, socijalnoj politici koja je u službi zaštite interesa zaposlenih u saobraćaju kao i svih korisnika i razvijanju veza u pravcu trećih zemalja.

Akcenat smernica Evropske unije stavljen je na saradnju između regiona i saobraćajnih modusa, kao i na izgradnju mreže koja pokriva celokupnu teritoriju Evropske zajednice i omogućava dalje proširenja.

Inicijalni korak ka unapređenju logistike u region, Otvoreni univerzitet je preduzeo putem projekta RELOAD, kada je kreiran Koncept razvoja logistike AP Vojvodine. Cilj zalaganja za razvoj logistike je optimizacija postojeće infrastrukture i njeno maksimalno iskorišćavanje putem planiranja i sprovođenja održivih logističkih rešenja. Obzirom da ovaj proces zahteva detaljno planiranje i procene stanja, kao i čvrstu saradnju svih relevantnih aktera u regionu, radi što boljeg upravljanja raspoloživim resursima, Otvoreni univerzitet je uspostavio mrežu partnera u Vojvodini i južnoj Mađarskoj i deluje u cilju racionalizacije korištenja drumskog transporta, izbegavanja nepotrebnog transporta praznih vozila i uvođenje multimodalnog transporta.

Pre svega, Otvoreni univerzitet se zalaže za kreiranje strateških i planskih dokumenata na regionalnom i nacionalnom nivou, radi svrsishodne izgradnje logističkih centara i industrijskih parkova.