2007 Oct. 24
> NACIONALNI PROJEKTI

U decembru 2007. godine otpočela je realizacija projekta pod nazivom Trening za ekološku Srbiju (TREK), koji Otvoreni univerzitet Subotica sprovodi u saradnji sa Univerzitetom iz Ženeve, Fakultetom za primenjenu ekologiju „Futura“, a uz podršku Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije.
 

2006 Dec. 09
> NACIONALNI PROJEKTI

Projekat je implementiran u partnerstvu sa Udruženjem TERRA’S, tokom 2006. i 2007. godine. Cilj projekta je smanjenje negativnog antropogenog uticaja na životnu sredinu, pre svega u zaštićenim područjima Palićkog i Ludaškog jezera, upoznavanjem građana sa postojećim nacionalnim i lokalnim zakonskim normama, koje su u obavezi da se primenjuju u svim zaštićenim prirodnim dobrima u Republici Srbiji.
 

Home Previous 1 Next Last