2019 Jan. 01
> NACIONALNI PROJEKTI

 

Naziv projekta: Vizitorsko-turistički centar „Abazija – muzej filma“

Donator: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Ukupan budžet projekta: 9.994.061,09 RSD

Period realizacije projekta: 2019.

Opis projekta:

Revitalizacija bioskopa Abazija u vizitorsko-turistički centar „Abazija – muzej filma“, ima za cilj poboljšanje postojeće turističke ponude, kao i stvaranja mesta za nove oblike društvenog i kulturnog aktivizma. U ovoj fazi adaptacije objekta izvršeni su radovi na rekonstrukciji letnjeg bioskopa, izgradnji bine, adaptaciji sanitarnog čvora, nabavka i mašinski radovi na postavljanju ventilacione komore, elektro-radovi, radovi na fasadi objekta, prednjem delu galerijsko-izložbenog prostora, ogradi i kapiji.


2018 Jul. 30
> NACIONALNI PROJEKTI

 

Naziv projekta: Preddigitalizacija i digitalizacija bioskopa Eurocinema

Program / Donator: Filmski centar Srbije

Ukupan budžet projekta: 6.912.567,00 RSD

Period realizacije projekta: 30.07.2018-30.04.2019

Opis projekta:

Projekat adaptacije bioskopa obuhvatio je pripremne radove kojima su demontirani stari podovi i ostali delovi bioskopske infrastrukture, demontažu stolica, betonske radove proširivanja redova i izrade stepeništa, radove na uređivanju enterijera – zidova i ostalih površina, postavljanje novih podova kao i nabavku i radove na montiranju novih bioskopskih sedišta. Rezultat ovih radova je neuporedivo komfornija bioskopska sala sa nešto manjim kapacitetom u odnosu na prethodni period (broj sedišta je smanjen sa 213 na 195 ali sa proširenim redovima, adekvatnije grupisanim sedištima, novim podovima i udobnim sedištima prilagođenim strukturi sale. Nakon završetka radova postavljeno je i novo bioskopsko platno nabavljeno 2018. godine.


2017 Jul. 03
> NACIONALNI PROJEKTI

Naziv projekta: Vizitorsko-turistički centar „Abazija – muzej Festivala“
Donator: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Ukupan budžet projekta: 8.000.000,00 RSD
Period realizacije projekta: 2017-2018
Opis projekta:
Revitalizacija bioskopa Abazija u vizitorsko-turistički centar „Abazija – muzej festivala“, ima za cilj poboljšanje postojeće turističke ponude, kao i stvaranja mesta za nove oblike društvenog i kulturnog aktivizma. 

2016 Jun. 20
> NACIONALNI PROJEKTI

Naziv projekta: Turističko-kulturni centar „Abazija – muzej Festivala“
Donator: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Ukupan budžet projekta: 10.000.000,00 RSD
Period realizacije projekta: 2016-2017
Opis projekta:
Revitalizacija turističko-kulturnog centra „Abazija – muzej festivala“, u cilju stvaranja mesta za nove oblike društvenog i kulturnog aktivizma, koje će svojim programskim aktivnostima nastojati da promoviše i unapredi značaj kulturnih vrednosti. 

2013 Jan. 20
> NACIONALNI PROJEKTI

Naziv projekta: „LOVE PALIĆ – Promocija Palića kao turističke destinacije“
Donator: Ministarstvo finansije i privrede – Sektor za turizam
Ukupan budžet projekta: 3.998.891,70 RSD
Period realizacije projekta: 20.01.2013-20.07.2013.
Opis projekta:
“Festival evropskog filma Palić” najznačajnija je manifestacija koja se održava na Paliću, a ujedno i Subotičko-Palićkoj mikro regiji. Ova kulturna manifestacija je sa svojih 19 godina postojanja, uspela da se nametne kao jedan od retkih promotera ovog mesta i regije kao turističke destinacije i to na međunarodnom nivou. Sa javnim preduzećem “Park Palić” d.o.o. pre dve godine, postignut je dogovor da se zajednički nastupa i aktivno deluje na promociji mikroregije Subotica-Palić i to na međunarodnoj sceni kako bi se privukao što veći broj posetilaca iz inostranstva.
Projektne aktivnosti su fokusirane na promo kampanju koja ima za cilj da pokriva zemlje zapadne i istočne Evrope, sa posebnim naglaskom na region i zemlje iz okruženja. Na ovaj način aktivnosti će se sprovoditi na 4 festivala u 3 zemlje: Nemačkoj, Francuskoj i Hrvatskoj. Među projektnim aktivnostima koje su usredsređene na promovisanje Festivala evropskog filma Palić a ujedno i Subotičko-Palićke mikroregije su posete evropskim filmskim festivalima u Berlinu, Kanu, Parizu, Vinkovcima i Rijeci koji će doprineti vidljivosti potencijala Palića kao turističke destinacije. Nakon predstavljanja Palića na pomenutim atraktivnim svetskim kulturnim sajmovima, u planu je dovođenje predstavnika nekoliko najznačajnijih evropskih medijskih kuća sa ciljem da gostuju tokom 20. Festivala evropskog filma Palić (13-19. jul 2013.) i sa Palića izveštavaju o Festivalu, a samim tim i Paliću, i o turističkoj ponudi ovog kraja. Na ovaj način će turistička ponuda Srbije i Palića, kao i Festival evropskog filma Palić biti prezentovana višemilionskom auditorijumu širom Evrope i sveta. 

Home Previous 1 2 3 4 Next Last