Projektno planiranje

Pružamo savetovanje i pomoć pri definisanju projektnih ideja, kao i tokom izrade i realizacije projekata.

projektno planiranje

Koristimo iskustva stečena dugogodišnjim radom na razvojnim projektima sa stranim i domaćim partnerima da našim klijentima pružimo pomoć tokom čitavog procesa projektnog planiranja i implementacije – od razrade projektne ideje, pripremanja projekta, aplikacije, realizacije i faza izveštavanja. Sve ključne odluke tokom kreiranja projekata i realizacije donosimo zajedno sa klijentima, koje smatramo i partnerima.

Takođe, vršimo usluge pretraživanja baza donatora i eventualne mogućnosti finansiranja projektnih ideja naših klijenata.