Zaštita životne sredine

Inicijalne aktivnosti iz oblasti ekologije realizovane su u ovoj ustanovi krajem osamdesetih godina, kada je program razvoja u potpunosti usmeren na unapređenje kvaliteta života u skladu sa ekološkim principima.

Zaštita životne sredine

U okviru Otvorenog univerziteta se već 10-ak godina implementiraju programi razvoja i širenja ekološke svesti - obuke vaspitnih i prosvetnih radnika u cilju unapređenja njihovog znanja iz oblasti ekologije, programi namenjeni stručnom osposobljavanju, prekvalifikaciji i inoviranju znanja zaposlenih i nezaposlenih lica iz oblasti aktivne participacije građana u rešavanju problema vezanih za životnu sredinu, projekti inovativnog ekonomskog razvoja zasnovanim na ekološkim principima, informisanje građana u vezi nacionalne zakonske regulative i propisa vezanih za život i rad u zaštićenim prirodnim dobrima.

Koncentrisan na andragoški rad u oblasti edukacija radnika u turizmu, ekologiji i poljoprivredi tokom prethodnih godina Otvoreni univerzitet je uspostavio značajne međunarodne kontakte i formirao mrežu partnerskih institucija na nacionalnom i internacionalnom nivou. Među mnogobrojnim partnerima izdvajaju se Univerzitet u Ženevi (Institut za zaštitu životne sredine), Reutlingen Expert Academie, Univerzitet Singidunum Beograd (Fakultet za primenjenu ekologiju – Futura), itd.