Konsalting

Centar za istraživanje i razvoj Otvorenog univerziteta, u sklopu svog delovanja, pruža svim zainteresovima usluge konsaltinga prilikom kreiranja i uobličavanja biznis planova, projektnih ideja i inicijativa.

Konsalting

Savetodavne usluge pružamo pojedincima i kompanijama u raznovrsnim segmentima poslovanja: projekt menadžment, pisanje projekata, obrazovanje odraslih, preduzetništvo, udruživanje, samoorganizovanje građana, ljudski resursi i konsalting prilikom selekcija kadrova.