2011 Mar. 15
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Projekat Crossovers realizuje Udruga ljubitelja filma “RARE” Vinkovci i Otvoreni univerzitet Subotica, izvršni producent Festivala evropskog filma Palić. Projekat će se realizovati od 15. marta 2011. do 15. marta 2012. i ima za cilj podstaći prekograničnu kulturnu saradnju i razviti saradnju mladih umetnika u oblasti filma i muzike.

 

Opšti cilj projekta je da podstakne prekograničnu kulturnu saradnju i unapredi dobrosusedske odnose, uz jačanje kapaciteta kulturnih organizacija u regionu.


Projekat Crossovers inicira da se umreže dva festivala iz prekograničnog područja (Festival evropskog filma Palić i Festival dokumentarnog filma Vinkovci), razmene filmski programi, edukuju mladi filmski amateri i da se promoviše kulturna saradnja svih regionalnih filmskih festivala, kao i da se promovišu amaterski rock dokumetarci kreirani u okviru projekta u 10 gradova u prekograničnom regionu.

 

Projekat sufinansira Evropska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska – Srbija.