2021 Nov. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: RESUME – Inovativna edukacija medijatora za inkluziju Roma
Program: Erasmus+
Ukupan budžet projekta: 402.868,00 EUR
Maksimalni doprinos EU: 396.388,00 EUR
Period implementacije: 01.11.2021.-31.10.2024.
Vodeći partner: JugendStil e.V., Nemačka
Partneri:
Kontakte für Europa e.V., Nemačka
Nevo Drom društveni centar, Bugarska
Association of Greek Roma Mediators and Associates, Grčka
Humán Erőforrásért Egyesület, Mađarska
Latcho dive – Udruženje za razvoj romkinja, Severna Makedonija
Školski inspektorat okruga Buzau, Rumunija
Otvoreni univerzitet Subotica, Srbija
Nemačko-Slovačka akademija, Slovačka

2021 Nov. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: “RomABC moves forward” – Dalji razvoj inovativnih instrumenata za borbu protiv funkcionalne nepismenosti Roma i drugih ranjivih grupa u Evropi
Program: Erasmus+
Ukupan budžet projekta: 291.922,00 EUR
Period implementacije: 01.09.2020.-31.08.2022.
Vodeći partner: Kontakte für Europa e.V., Nemačka
Partneri:
JugendStil e.V., Nemačka
Biopolitics International Organisation, Grčka
Association of Greek Roma Mediators and Associates, Grčka
Humán Erőforrásért Egyesület, Mađarska
Association for Roma Community Development, Severna Makedonija
Otvoreni univerzitet Subotica, Srbija
EDU o.z., Slovačka

2021 Oct. 15
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: FILMYing - Filmska umetnost povezuje prekogranični region
Program: Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija
Trajanje projekta: 01.10.2021. – 30.09.2022.
Ukupan budžet projekta: 139.155,66 EUR
Maksimalni doprinos EU: 118.282,31 EUR
Vodeći partner: Otvoreni univerzitet Subotica doo
Partneri: Centar za organizaciju događaja i medijskih aktivnosti Segedin Doo

2021 Jul. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: Evropski filmovi za novu generaciju
Program: Kreativna Evropa MEDIA
Ukupan budžet projekta: 59.940,00 EUR
Period implementacije projekta: 01.07.2021.-30.06.2022
Vodeći partner: Bioskop Eurocinema, Subotica
Projektni partneri:
Bioskop Fontana, Beograd
Bioskop Kulturnog centra Novi Sad, Novi Sad

2021 Apr. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: Kreativna akademija: Kombinovanje najbolje prakse iz kreativne, umetničke i edukacije iz oblasti preduzetništva radi izgradnje kompetenci potrebnih za kreativnu budućnost.
Program: Erasmus+
Ukupan budžet projekta: 234.820,00 EUR
Period implementacije: 01.04.2021.-31.03.2023.
Vodeći partner: SOCIAL ENTERPRISE INTERNATIONAL LTD., Velika Britanija
Partneri:
Horizon Community College, Velika Britanija
STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE, Grčka
The Square Dot team, Belgija
Otvoreni univerzitet Subotica, Srbija

Home Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next Last