2021 Oct. 15
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: FILMYing - Filmska umetnost povezuje prekogranični region
Program: Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija
Trajanje projekta: 01.10.2021. – 30.09.2022.
Ukupan budžet projekta: 139.155,66 EUR
Maksimalni doprinos EU: 118.282,31 EUR
Vodeći partner: Otvoreni univerzitet Subotica doo
Partneri: Centar za organizaciju događaja i medijskih aktivnosti Segedin Doo

2021 Apr. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: Kreativna akademija: Kombinovanje najbolje prakse iz kreativne, umetničke i edukacije iz oblasti preduzetništva radi izgradnje kompetenci potrebnih za kreativnu budućnost.
Program: Erasmus+
Ukupan budžet projekta: 234.820,00 EUR
Period implementacije: 01.04.2021.-31.03.2023.
Vodeći partner: SOCIAL ENTERPRISE INTERNATIONAL LTD., Velika Britanija
Partneri:
Horizon Community College, Velika Britanija
STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE, Grčka
The Square Dot team, Belgija
Otvoreni univerzitet Subotica, Srbija

2021 Mar. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: Centar za socijalne i kulturne inovacije
Program: Erasmus+
Ukupan budžet projekta: 193.445,00 EUR
Period implementacije: 01.03.2021.-28.02.2023.
Vodeći partner: FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG, Nemačka
Partneri:
STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE, Grčka
Otvoreni univerzitet Subotica, Srbija
ASOCIACION CULTURAL COMENZEMOS EMPEZEMOS, Španija
Social Cooperative Enterprise Cinesthesia, Grčka

2020 Dec. 07
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Ime projekta: pROceed – Identifikovanje najbolje evropske prakse za profesionalnu orijentaciju, karijerno vođenje i pripremu za posao i njihovo prilagođavanje za potrebe Roma
Akronim projekta: pROceed
Početak projekta: 01.09.2020.
Dužina trajanja projekta: 18 meseci
Završetak projekta: 28.02.2022.
Nosilac projekta: EDU, o.z. Slovačka
Jezik: engleski

2020 Jul. 13
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: 27. Festival evropskog filma Palić


Program: Kreativna Evropa – MEDIA
Ukupan budžet projekta: 46.000,00 EUR
Period realizacije projekta: 13.07.2020-12.07.2021


Opis projekta:
Festival evropskog filma Palić (FEFP) organizovaće svoje 27. izdanje (od 18. do 24. jula 2020.) sa ciljem daljeg razvoja novih festivalskih aktivnosti započetih prethodne godine, koji su fokusirani na filmsku edukaciju, saradnju sa ostalim filmskim festivalima, razvoj publike, sredstva za promovisanje festivala i predstavljanje novih filmskih programa. Podrška MEDIA-e, je važan stub našeg projekta, koji omogućuje kvantitativno proširenje festivalskog programa kroz uvođenje novih filmskih selekcija, razvoj i unapređenje edukativnih aktivnosti, jača ulaganja u međunarodnu promociju FEFP, saradnju i umrežavanje sa drugim filmskim festivalima koji su fokusirani na evropski film, promotivne aktivnosti.


Ciljevi festivala:

• Promovisanje i predstavljanje raznolikosti evropskih audiovizuelnih dela;
• Povećanje znanja i interesovanja publike, naročito mlade publike, za evropske filmove;
• Razmena iskustva i saradnja između inostranih i domaćih filmskih profesionalaca;
• Razvijanje filmske edukacije, razmene iskustva i kulturu dijaloga / debate u filmskoj umetnosti;
• Poboljšanje kvaliteta pisanja i podsticanje mladih filmskih kritičara u Srbiji;
• Privlačenje pažnje na najnovija dostignuća evropske filmske kinematografije;
• Povećanje vidljivosti filmova koji dolaze iz zemalja niskog produkcijskog kapaciteta;
• Podizanje svesti o bogatoj evropskoj filmskoj baštini.

Planirani rezultati:
• Prikazivanje 144 visoko umetničkih filmova koji potiču iz geografske Evrope uključujući zemlje koje ne učestvuju u Media potprogramu, do 136 evropskih filmova i do 76 nenacionalnih filmova koji dolaze iz zemalja niskog audiovizuelnog produkcijskog kapaciteta;
• Prikazivanje 8 novijih filmova iz Irske i predstavljanje aktuelnih struja u njenoj kinematografiji;
• Dovođenje predstavnika najviše 60 filmova (direktor, glumac, producent, scenarista, direktor fotografije, urednik) kako bi predstavili svoj rad na konferenciji za novinare i P&O sesijama;
• Sprovođenje 4 aktivnosti koji su usmereni na novu, pre svega mladu publiku;
• Nagrađivanje i predstavljanje filmografije trojice visoko cenjenih filmskih profesionalaca iz Evrope;
• Predstavljanje 6 nedavno digitalizovanih evropskih filmskih klasika;
• Organizovanje master radionice za studente škole filma iz Mađarske i Srbije;
• Organizovanje radionice za mlade filmske kritičare sa Balkana, koje vode evropski profesionalci;
• Okupljanje do 100 domaćih i inostranih filmskih novinara na Festivalu;

 

Home Previous 1 2 3 4 5 6 Next Last