2018 Jan. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: Filmska umetnost povezuje mlade ljude
Akronim: FILMY
Program: Interreg – IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija
Vodeći korisnik: Otvoreni univerzitet Subotica Doo
Korisnik 1: Centar za organizaciju događaja i medijskih aktivnosti Segedin Doo
Ukupan budžet projekta: 127 996,80 EUR
Period realizacije projekta: 01.01.2018-31.08.2019.
Opis projekta:
Prekograničnom regionu nedostaje strateška, održiva i razvojna saradnja između institucija/organizacija kulture koje se bave filmskom umetnošću. Pored nedostatka saradnje između kulturnih organizacija i bioskopa, što rezultira u nedostatku informacija o filmskim programima, filmskim događajima i kinematografiji susedne zemlje, značajan problem predstavlja i nedostatak kreativnih, inovativnih i umrežavajućih aktivnosti u filmskoj oblasti koje bi uticale na povezivanje prekograničnog regiona i njegove populacije. Nedostatak adekvatne ponude neformalnog obrazovanja u oblasti filmske umetnosti u prekograničnom regionu, ostavlja ciljnoj grupi skromne mogućnosti za razvoj umetničkog duha i veština bez obzira na njihov talenat i zainteresovanost. Omladini, ljudima srednjih godina i starijim ljubiteljima filmske umetnosti nedostaju centri za edukaciju i negovanje filmske kulture, razmene mišljenja i kritičkih posmatranja života i njegovih elemenata iz perspektive filmske umetnosti.
Prepoznajući ove probleme, dve institucije/organizacije kulture iz pograničnih gradova Subotice i Segedina, kao menadžeri dva značajna bioskopa i organizatori dva međunarodna filmska festivala, pripremili su set međusobno povezanih aktivnosti kojima će animirati i povezati široku ciljnu grupu, posebno mlade ljude, i kreirati nove kulturne događaje što će rezultirati konkretnim razvojem prekograničnog regiona u oblasti filmske umetnosti. Otvoreni univerzitet Subotica i Centar za organizaciju događaja i medijskih aktivnosti Segedin planiraju da uspostave blisku i kontinuiranu saradnju zasnovanu na tri različita stuba saradnje – saradnja Filmskih festivala, uspostavljanje Filmskih klubova i uspostavljanje Filmskih škola u prekograničnom regionu. Putem saradnje filmskih festivala i bioskopa iz dva grada a naročito putem uspostavljanja filmskih škola i filmskih klubova u ovim gradovima i drugim Mesnim zajednicama, ciljna grupa će dobiti priliku da prati i uživa u filmskoj umetnosti kao i da razvija sopstvene talente putem edukacije, praktičnog rada, razmene iskustva i saradnje sa kolegama iz susedne države.

2018 Jan. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

 

Naziv projekta: Pozorišna umetnost kao regionalno središte za dečiju socijalizaciju

Akronim: THEATRO

Program: Interreg – IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

Vodeći korisnik: Otvoreni univerzitet Subotica Doo

Korisnik 1: Pozorište lutaka Kövér Béla

Ukupan budžet projekta: 91,989.07 EUR

Period realizacije projekta: 01.01.2018. -30.06.2019.

Opis projekta:

Uprkos postojećoj kulturnoj saradnji u prekograničnom regionu postoji evidentan manjak znanja i informacija o kulturnom nasleđu i kulturnim programima (vezanim za lutkarstvo dečijih pozorišta) u regionu posebno među decom i mladima. Projekat ima za cilj da razvije pozorišnu umetnost za decu u prekograničnom regionu, unapredi saradnju zainteresovanih strana, uveća broj pozorišne i festivalske publike i kreira inovativnu on-line platformu koja će služiti za edukaciju, informisanje, promociju i razmenu iskustva u oblasti pozorišne umetnosti za decu. Projektni partneri su dve kulturne institucije, organizatori dva međunarodna festivala pozorišta za decu koji imaju odličnu saradnju i prethodno uspešno iskustvo na realizaciji zajedničkog prekograničnog projekta.

Projekat je baziran na 4 grupe aktivnosti koje će biti istovremeno sprovedene: Razmena festivalskih programa će služiti za saradnju i umrežavanje ciljnih grupa, razmenu iskustava, povećanje broja pozorišne publike i promociju partnerskih festivala; Kreiranje i promocija izložbe čiji je fokus na kulturnom nasleđu prekograničnog regiona u oblasti pozorišne umetnosti za decu će omogućiti promociju i rast interesovanja za ovu temu; Sveobuhvatna edukacija za decu koja se sastoji iz lutkarske radionice, lutkarskog kampa za decu, dečije pripreme pozorišne predstave i njene prezentacije na festivalima će omogućiti uključivanje i edukaciju dece, njihovu socijalizaciju kroz igru, razmenu ideja i razvoj kreativnosti te na taj način rast interesovanja za lutkarstvo i pozorišnu umetnost kod mlađih generacija. Sva ova tri rezultata doprineće promociji i ostvarenju ključnog projektnog rezultata – kreiranje web platforme koja na inovativan i interaktivan način prezentuje kulturno nasleđe prekograničnog regiona u oblasti lutkarstva i pozorišne umetnosti za decu i obezbeđuje kontinuirano informisanje o aktuelnostima i dešavanjima u oblasti pozorišne umetnosti za decu.


2017 Nov. 14
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: 25. Festival evropskog filma Palić
Program: Kreativna Evropa – MEDIA
Ukupan budžet projekta: 46.000,00 EUR
Period realizacije projekta: 14.11.2017-14.11.2018
Opis projekta:
Festival evropskog filma Palić (FEFP) je 2018 godine slavio 25. godina postojanja, što je bila odlična prilika za rekapitulaciju prethodnih rezultata i uspeha, kao i za početak i objavu novih festivalskih aktivnosti koji su fokusirani na filmsku edukaciju, saradnju sa ostalim filmskim festivalima, razvoj publike, sredstva za promovisanje festivala i predstavljanje novih članova organizacijskog tima.
Ciljevi Festivala:
• Promovisanje i predstavljanje raznolikosti evropskih audiovizuelnih dela;
• Povećanje znanja i interesovanja publike, naročito mlade publike, za evropske filmove;
• Razmena iskustva i saradnja između inostranih i domaćih filmskih profesionalaca;
• Razvijanje filmske edukacije, razmene iskustva i kulturu dijaloga / debate u filmskoj umetnosti;
• Poboljšanje kvaliteta pisanja i podsticanje mladih filmskih kritičara u Srbiji;
• Privlačenje pažnje na najnovija dostignuća evropske filmske kinematografije;
• Povećanje vidljivosti filmova koji dolaze iz zemalja niskog produkcijskog kapaciteta;
• Podizanje svesti o bogatoj evropskoj filmskoj baštini.
Planirani rezultati:
• Prikazivanje 111 visoko umetničkih filmova koji potiču iz geografske Evrope uključujući zemlje koje ne učestvuju u Media potprogramu, do 104 evropskih filmova i do 65 nenacionalnih filmova koji dolaze iz zemalja niskog audiovizuelnog produkcijskog kapaciteta;
• Prikazivanje 8 novijih filmova iz Češke i predstavljanje aktuelnih struja u njenoj kinematografiji;
• Dovođenje predstavnika najviše 55 filmova (direktor, glumac, producent, scenarista, direktor fotografije, urednik) kako bi predstavili svoj rad na konferenciji za novinare i P&O sesijama;
• Sprovođenje 4 aktivnosti koji su usmereni na novu, pre svega mladu publiku;
• Nagrađivanje i predstavljanje filmografije trojice visoko cenjenih filmskih profesionalaca iz Evrope;
• Predstavljanje 6 nedavno digitalizovanih evropskih filmskih klasika;
• Organizovanje radionice za studente škole filma iz Mađarske i Srbije;
• Organizovanje radionice za mlade filmske kritičare sa Balkana, koje vode evropski profesionalci;
• Okupljanje do 100 domaćih i inostranih filmskih novinara na Festivalu;
• Organizovanje prvog međunarodnog prenosa uživo sa Festivala evropskog filma Palić.

2015 Nov. 17
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

 

Naziv projekta: Festival evropskog filma Palić
Program: Kreativna Evropa – MEDIA
Ukupan budžet projekta: 41.000,00 EUR
Period realizacije projekta: 17.11.2015-17.11.2016
Opis projekta:

Ciljevi:

· Prikazati do 95 visoko umetničkih filmova koji potiču iz geografske Evrope uključujući Rusiju, Tursku, Gruziju, Moldaviju i Izrael;

· Prikazati do 82 evropskih filmova;

· Prikazati do 50 nenacionalnih filmova koji dolaze iz zemalja niskog audiovizuelnog produkcijskog kapaciteta;

· Obezbediti 60 ili više nacionalnih premijera;

· Predstaviti do 10 filmova iz baltičkih zemalja (Estonija, Litvanija, Letonija)

· Dovesti predstavnike najviše 50 filmova (direktor, glumac, producent, scenarista, direktor fotografije, urednik) kako bi predstavili svoj rad na konferenciji za novinare i P&O sesijama;

· Podsticati aktivnosti koji su usmereni na novu, pre svega mladu publiku;

· Odati čast i predstaviti filmografiju dvojice visoko cenjenih filmskih profesionalaca iz Evrope, uključujući jednog iz Srbije;

· Predstaviti do 7 nedavno digitalizovanih evropskih filmskih klasika;

· Organizovati radionicu za mlade filmske kritičare sa Balkana, koje vode evropski profesionalci;

· Organizovati radionicu za studente Novosadske filmske akademije u saradnji sa Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni iz Busto Arsizio, Italija.

· Okupiti do 30 domaćih i inostranih filmskih novinara na Festivalu;
 

Rezultati:

· Promovisanje i predstavljanje raznolikosti evropskih audiovizuelnih dela;

· Povećanje znanja i interesovanja publike, naročito mlade publike, za evropske filmove;

· Povećanje vidljivosti filmova koji dolaze iz zemalja niskog audiovizuelnog produkcijskog kapaciteta;

· Podsticanje i unapređenje filmske pismenosti u Srbiji;

· Poboljšanje kvaliteta pisanja i podsticanje mladih filmskih kritičara u Srbiji;

· Razmena iskustva između inostranih i lokalnih eksperata iz filmske industrije;

· Privlačenje pažnje na najnovija evropska dostignuća;

· Podizanje svesti o bogatoj evropskoj filmskoj baštini;

2013 Apr. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Na konkursu Programa Doživotnog učenja Evropske komisije odobren je projekat Otvorenog univerziteta Subotica pod naslovom: Podizanje učinka i konkurentnosti i povezanje potrebe privrede sa ponudom tržišta radne snage kroz javno-privatnog umrežavanja – akronim: MATCHDO.

Home Previous 1 2 3 4 5 Next Last