2004 Sep. 22
> NACIONALNI PROJEKTI

Projekat je realizovan na teritoriji opštine Subotica od septembra do decembra 2004. godine. Učesnici projekta su bili 23 vaspitača u predškolskim ustanovama različite kulturno-etničke pripadnosti.

2004 Mar. 09
> NACIONALNI PROJEKTI

Projekat je sproveden u periodu od oktobra 2003. do marta 2004. godine, na teritoriji Severno-bačkog okruga. Usmeren je na unapređenje interetničkih odnosa putem primene odrednica Strategije smanjenja siromaštva, sa posebnim fokusom na uključivanje lokalne samouprave u procese primene ove Strategije, na uspostavljanje partnerstava između vladinog i nevladinog sektora i na pružanje podrške nevladinim organizacijama.

Home Previous 1 2 3 4 Next Last