2007 Aug. 09
> NACIONALNI PROJEKTI

Cilj projekta, koji je implementiran od decembra 2006. do septembra 2007. godine, bio je unapređenje efikasnosti preduzeća i njihove kompetitivnosti, podrška pri razvoju novih proizvoda i usluga i njihova diverzifikacija radi širenja tržišta i smanjenja nezaposlenosti u regionu.

2007 Feb. 09
> NACIONALNI PROJEKTI

Projekat je realizovan u februaru 2007. godine u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom iz Novog Sada. Aktivnosti su bile usmerene na kreiranje edukativnih materijala i realizaciju trening seminara namenjenih stručnjacima, savetodavcima poljoprivrednih službi.

2006 Dec. 09
> NACIONALNI PROJEKTI

Projekat je implementiran u partnerstvu sa Udruženjem TERRA’S, tokom 2006. i 2007. godine. Cilj projekta je smanjenje negativnog antropogenog uticaja na životnu sredinu, pre svega u zaštićenim područjima Palićkog i Ludaškog jezera, upoznavanjem građana sa postojećim nacionalnim i lokalnim zakonskim normama, koje su u obavezi da se primenjuju u svim zaštićenim prirodnim dobrima u Republici Srbiji.
 

2005 Dec. 18
> NACIONALNI PROJEKTI

Projekat je implementiran u decembru 2005. godine u Subotici sa ciljem da se savetodavcima zaposlenim u agrozavodima širom Vojvodine pruži mogućnost sticanja novih i inoviranja postojećih znanja u oblastima marketinga poljoprivrednih proizvoda, menadžmenta na farmama i inicijacije i pomoći prilikom udruživanja poljoprivrednih proizvođača.

2005 Aug. 26
> NACIONALNI PROJEKTI

Projekat je realizovan na teritoriji 36 mesnih zajednica opštine Subotica, u periodu od decembra 2004. do avgusta 2005. godine. Cilj projekta je bilo unapređenje znanja novinara zaposlenih u gradskom nedeljniku „Subotičke novine“, realizacija obuka u oblasti istraživačkog novinarstva i primena novostečenih znanja u daljem radu.