2003 Jan. 06
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

"Novi horizonti" je projekat regionalne saradnje realizovan 2002. godine, podržan od strane organizacije Freedom House. Cilj projekta je bio povezivanje gradova bivše Jugoslavije, te su u realizaciju projekta bili uključeni Forum građana Tuzle (Bosna i Hercegovina), Udruga građana za tranziciju - Albert E (Osijek, Hrvatska) i Otvoreni univerzitet Subotica (Srbija).

2002 Jan. 20
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Projekat «Gradnja poverenja među nacionalno-manjinskim zajednicama u Srbiji», započet je u maju 2001. godine, uz podršku «Olof Palme» centra iz Štokholma.
Polazna tačka projekta je bila činjenica da se do istine i pomirenja može doći samo kroz obnovu poverenja između nacionalnih zajednica, budući da je ono ozbiljno narušeno u godinama ratova.
 

Home Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next Last