2013 Apr. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Na konkursu Programa Doživotnog učenja Evropske komisije odobren je projekat Otvorenog univerziteta Subotica pod naslovom: Podizanje učinka i konkurentnosti i povezanje potrebe privrede sa ponudom tržišta radne snage kroz javno-privatnog umrežavanja – akronim: MATCHDO.

2013 Jan. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Projekat "CityLog" se realizuje u okviru HU-SRB IPA prekograničnog programa. Nosioci projekta su Del-alfoldi Regionalis Innovacios Ugynokseg Kozhasznu Egyesulet iz Segedina i Otvoreni univerzitet Subotica doo.

2012 Sep. 15
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Dve Agencije lokalne demokratije sa sedištem u Osijeku i u Subotici, u saradnji sa 4 partnerske organizacije (Otvoreni univerzitet Subotica, Asocijacija agencija za lokalnu demokratiju, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu HILS i Evanđeoski teološki fakultet EVTOS) implementiraju prekogranični projekat koji ima za cilj pružiti podršku, unaprediti i izgraditi kapacitete radi uspostavljanja bratimljenja prekograničnih gradova, umrežavanja lokalnih vlasti i manjih ruralnih mesta sa područja Osiječko-Baranjske i Vukovarsko-Srijemske županije i Bačkog i Sremskog okruga osnivanjem dva operativna Resursna centra.

2012 May. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: Nomadi lepote

Program: Program Evropske unije Kultura 2007-2013

Koordinator: Novo kazalište Zagreb

Suorganizatori: Eesti Riiklik Nukuteater – Estonsko državno pozorište lutaka, Estonija; Pozorište Maladype, Mađarska; Mini teater, Slovenija; Otvoreni univerzitet Subotica / Međunarodni festival pozorišta za decu, Srbija; Teatro Neline, Slovačka.

Ukupan budžet projekta: 151.395,49 EUR

Period realizacije projekta: 01.05.2012.-30.04.2013.

2012 May. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: Lutkarska Nomadska Akademija III
Program: Program Evropske unije Kultura 2007-2013
Koordinator: Mini teater, Ljubljana
Suorganizatori: Eesti Riiklik Nukuteater – Estonsko državno pozorište lutaka (Talin, Estonija); Figuren Theater Vlinders & Co (Beveren, Belgija); Pozorište Maladype (Budimpešta, Mađarska); Otvoreni univerzitet Subotica / Međunarodni festival pozorišta za decu (Subotica, Srbija); Pozorište lutaka Mostar, Bosna i Hercegovina; Teatro Neline (Budmerice, Slovačka); UO Novo kazalište (Zagreb, Hrvatska)
Ukupan budžet projekta: 524.103,35 EUR
Period realizacije projekta: 01.05.2012-30.04.2014.