2018 Oct. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: 26. Festival evropskog filma Palić


Program:
Kreativna Evropa – MEDIA
Ukupan budžet projekta: 46.000,00 EUR
Period realizacije projekta: 01.10.2018-30.09.2019


Opis projekta:

Festival evropskog filma Palić (FEFP) organizovaće svoje 26. izdanje, sa ciljem daljeg razvoja novih festivalskih aktivnosti započetih prethodne godine, kada je festival slavio 25 godina postojanja, koji su fokusirani na filmsku edukaciju, saradnju sa ostalim filmskim festivalima, razvoj publike, promovisanje festivala i predstavljanje novih filmskih programa/selekcija.


Ciljevi Festivala:
• Promovisanje i predstavljanje raznolikosti evropskih audiovizuelnih dela;
• Povećanje znanja i interesovanja publike, naročito mlade publike, za evropske filmove;
• Razmena iskustva i saradnja između inostranih i domaćih filmskih profesionalaca;
• Razvijanje filmske edukacije, razmene iskustva i kulturu dijaloga / debate u filmskoj umetnosti;
• Poboljšanje kvaliteta pisanja i podsticanje mladih filmskih kritičara u Srbiji;
• Privlačenje pažnje na najnovija dostignuća evropske filmske kinematografije;
• Povećanje vidljivosti filmova koji dolaze iz zemalja niskog produkcijskog kapaciteta;
• Podizanje svesti o bogatoj evropskoj filmskoj baštini.Planirani rezultati:

• Prikazivanje 137 visoko umetničkih filmova koji potiču iz geografske Evrope uključujući zemlje koje ne učestvuju u Media potprogramu, do 127 evropskih filmova i do 83 nenacionalnih filmova koji dolaze iz zemalja niskog audiovizuelnog produkcijskog kapaciteta;
• Prikazivanje 8 novijih filmova iz Češke i predstavljanje aktuelnih struja u njenoj kinematografiji;
• Dovođenje predstavnika najviše 55 filmova (direktor, glumac, producent, scenarista, direktor fotografije, urednik) kako bi predstavili svoj rad na konferenciji za novinare i P&O sesijama;
• Sprovođenje 4 aktivnosti koji su usmereni na novu, pre svega mladu publiku;
• Nagrađivanje i predstavljanje filmografije trojice visoko cenjenih filmskih profesionalaca iz Evrope;
• Predstavljanje 6 nedavno digitalizovanih evropskih filmskih klasika;
• Organizovanje master radionice za studente škole filma iz Mađarske i Srbije;
• Organizovanje radionice za mlade filmske kritičare sa Balkana, koje vode evropski profesionalci;
• Okupljanje do 100 domaćih i inostranih filmskih novinara na Festivalu;

2018 Jan. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

 

Naziv projekta: Pozorišna umetnost kao regionalno središte za dečiju socijalizaciju

Akronim: THEATRO

Program: Interreg – IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

Vodeći korisnik: Otvoreni univerzitet Subotica Doo

Korisnik 1: Pozorište lutaka Kövér Béla

Ukupan budžet projekta: 91,989.07 EUR

Period realizacije projekta: 01.01.2018. -30.06.2019.

Glavni cilj projekta je da unapredi kulturnu saradnju i razmenu iskustva u oblasti pozorišne umetnosti za decu i lutkarstva u prekograničnom regionu kroz razvoj novih događaja, programa i inovativnog on-line alata.

2018 Jan. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: Filmska umetnost povezuje mlade ljude
Akronim: FILMY
Program: Interreg – IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija
Vodeći korisnik: Otvoreni univerzitet Subotica Doo
Korisnik 1: Centar za organizaciju događaja i medijskih aktivnosti Segedin Doo
Ukupan budžet projekta: 127 996,80 EUR
Period realizacije projekta: 01.01.2018-31.08.2019.
Opis projekta:
Prekograničnom regionu nedostaje strateška, održiva i razvojna saradnja između institucija/organizacija kulture koje se bave filmskom umetnošću. Pored nedostatka saradnje između kulturnih organizacija i bioskopa, što rezultira u nedostatku informacija o filmskim programima, filmskim događajima i kinematografiji susedne zemlje, značajan problem predstavlja i nedostatak kreativnih, inovativnih i umrežavajućih aktivnosti u filmskoj oblasti koje bi uticale na povezivanje prekograničnog regiona i njegove populacije. Nedostatak adekvatne ponude neformalnog obrazovanja u oblasti filmske umetnosti u prekograničnom regionu, ostavlja ciljnoj grupi skromne mogućnosti za razvoj umetničkog duha i veština bez obzira na njihov talenat i zainteresovanost. Omladini, ljudima srednjih godina i starijim ljubiteljima filmske umetnosti nedostaju centri za edukaciju i negovanje filmske kulture, razmene mišljenja i kritičkih posmatranja života i njegovih elemenata iz perspektive filmske umetnosti.
Prepoznajući ove probleme, dve institucije/organizacije kulture iz pograničnih gradova Subotice i Segedina, kao menadžeri dva značajna bioskopa i organizatori dva međunarodna filmska festivala, pripremili su set međusobno povezanih aktivnosti kojima će animirati i povezati široku ciljnu grupu, posebno mlade ljude, i kreirati nove kulturne događaje što će rezultirati konkretnim razvojem prekograničnog regiona u oblasti filmske umetnosti. Otvoreni univerzitet Subotica i Centar za organizaciju događaja i medijskih aktivnosti Segedin planiraju da uspostave blisku i kontinuiranu saradnju zasnovanu na tri različita stuba saradnje – saradnja Filmskih festivala, uspostavljanje Filmskih klubova i uspostavljanje Filmskih škola u prekograničnom regionu. Putem saradnje filmskih festivala i bioskopa iz dva grada a naročito putem uspostavljanja filmskih škola i filmskih klubova u ovim gradovima i drugim Mesnim zajednicama, ciljna grupa će dobiti priliku da prati i uživa u filmskoj umetnosti kao i da razvija sopstvene talente putem edukacije, praktičnog rada, razmene iskustva i saradnje sa kolegama iz susedne države.

2017 Nov. 14
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: 25. Festival evropskog filma Palić
Program: Kreativna Evropa – MEDIA
Ukupan budžet projekta: 46.000,00 EUR
Period realizacije projekta: 14.11.2017-14.11.2018
Opis projekta:
Festival evropskog filma Palić (FEFP) je 2018 godine slavio 25. godina postojanja, što je bila odlična prilika za rekapitulaciju prethodnih rezultata i uspeha, kao i za početak i objavu novih festivalskih aktivnosti koji su fokusirani na filmsku edukaciju, saradnju sa ostalim filmskim festivalima, razvoj publike, sredstva za promovisanje festivala i predstavljanje novih članova organizacijskog tima.
 

2015 Nov. 17
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

 

Naziv projekta: Festival evropskog filma Palić
Program: Kreativna Evropa – MEDIA
Ukupan budžet projekta: 41.000,00 EUR
Period realizacije projekta: 17.11.2015-17.11.2016
Opis projekta:

Ciljevi:

· Prikazati do 95 visoko umetničkih filmova koji potiču iz geografske Evrope uključujući Rusiju, Tursku, Gruziju, Moldaviju i Izrael;

· Prikazati do 82 evropskih filmova;

· Prikazati do 50 nenacionalnih filmova koji dolaze iz zemalja niskog audiovizuelnog produkcijskog kapaciteta;

· Obezbediti 60 ili više nacionalnih premijera;

· Predstaviti do 10 filmova iz baltičkih zemalja (Estonija, Litvanija, Letonija)

· Dovesti predstavnike najviše 50 filmova (direktor, glumac, producent, scenarista, direktor fotografije, urednik) kako bi predstavili svoj rad na konferenciji za novinare i P&O sesijama;

· Podsticati aktivnosti koji su usmereni na novu, pre svega mladu publiku;

· Odati čast i predstaviti filmografiju dvojice visoko cenjenih filmskih profesionalaca iz Evrope, uključujući jednog iz Srbije;

· Predstaviti do 7 nedavno digitalizovanih evropskih filmskih klasika;

· Organizovati radionicu za mlade filmske kritičare sa Balkana, koje vode evropski profesionalci;

· Organizovati radionicu za studente Novosadske filmske akademije u saradnji sa Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni iz Busto Arsizio, Italija.

· Okupiti do 30 domaćih i inostranih filmskih novinara na Festivalu;
 

Rezultati:

· Promovisanje i predstavljanje raznolikosti evropskih audiovizuelnih dela;

· Povećanje znanja i interesovanja publike, naročito mlade publike, za evropske filmove;

· Povećanje vidljivosti filmova koji dolaze iz zemalja niskog audiovizuelnog produkcijskog kapaciteta;

· Podsticanje i unapređenje filmske pismenosti u Srbiji;

· Poboljšanje kvaliteta pisanja i podsticanje mladih filmskih kritičara u Srbiji;

· Razmena iskustva između inostranih i lokalnih eksperata iz filmske industrije;

· Privlačenje pažnje na najnovija evropska dostignuća;

· Podizanje svesti o bogatoj evropskoj filmskoj baštini;