2008 Aug. 24
> REGIONALNI PROJEKTI

Projekat je realizovan u periodu od januara do juna 2008. godine, na teritoriji AP Vojvodine, sa ciljem izvršavanja monitoringa i evaluacije projekata koji su podržani od strane Sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, u okviru implementacije Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini u 2008. godini.

Tokom implementacije, praćena je realizacija 32 projekta vojvođanskih nevladinih organizacija u oblastima mobilnosti i informisanja, obrazovanja, zapošljavanja i reproduktivnog zdravlja mladih. Nakon poseta organizacijama, prisustvovanja izvođenju aktivnosti i razgovorima sa koordinatorima, tim Otvorenog univerziteta je kreirao upitnik za samoevaluaciju projekata, a nakon toga sproveo i sopstvenu procenu uspešnosti realizacije finansiranih projekata.

U finalnoj fazi, sačinjena je analiza efekata ostvarenih rezultata u čitavoj Vojvodini, a izveštaj, u kome su formulisane preporuke za dalju implementaciju Akcionog plana i smernice za njegovo dalje sprovođenje na teritoriji AP Vojvodine, predat je Sekretarijatu za sport i omladinu AP Vojvodine.

Donator:
Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodine
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
Web: http://www.sio.vojvodina.gov.rs/