2010 Dec. 30
> REGIONALNI PROJEKTI

Uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Otvoreni univerzitet Subotica je u decembru 2009. godine otpočeo sa realizacijom projekta „Istraživanje obrazovnih potreba poljoprivrednih proizvođača u Vojvodini “ sa ciljem identifikacije obrazovnih potreba poljoprivrednika u ruralnim područjima.

Ovakvo istraživanje predstavlja preduslov za kvalitetniju i svrsishodniju obuku poljoprivrednih proizvođača, jer će konačno ponuda obrazovnih oblika za ovu ciljnu grupu biti bazirana na realnim potrebama i ciljano pokrivati oblasti za koje sami poljoprivredni proizvođači smatraju da su neophodne i prioritetne za podizanje njihove efikasnosti i produktivnosti.

Istraživanjem će biti obuhvaćeno 600 poljoprivrednih proizvođača, odnosno gazdinstava u Vojvodini, ravnomerno uzorkovanih iz Banata, Bačke i Srema. A nakon faze anketiranja i obrade podataka biće organizovane i 3 fokus grupe, po jedna u svakom od 3 pomenuta regiona. Projekat će biti realizovan do marta 2010. godine.

Donator:
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Web: http://www.minpolj.gov.rs