2007 Feb. 09
> REGIONALNI PROJEKTI

Projekat je realizovan u februaru 2007. godine u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom iz Novog Sada. Aktivnosti su bile usmerene na kreiranje edukativnih materijala i realizaciju trening seminara namenjenih stručnjacima, savetodavcima poljoprivrednih službi, koji su dobili mogućnost da stečena znanja iz oblasti novih modela udruživanja („Zadruge, asocijacije, klasteri“) i obračuna i analiza troškova i rezultata u poljoprivredi („Vođenje knjigovodstva na seoskom gazdinstvu – obaveza ili potreba koja pomaže unapređenju proizvodnje“) prenesu direktno na poljoprivredne proizvođače, farmere, udruženja i kooperative, sve u cilju osnaživanja domaće proizvodnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.
Implementacijom ovog projekta, Otvoreni univerzitet je doprineo organizaciji moderne poljoprivredne servisne službe, koja raspolaže primenjivim znanjima i iskustvom u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji i vođenju knjigovodstva na poljoprivrednom gazdinstvu, u cilju pospešivanja proizvodnog procesa.

Donator:
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
Web: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/