2012 Sep. 15
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Dve Agencije lokalne demokratije sa sedištem u Osijeku i u Subotici, u saradnji sa 4 partnerske organizacije (Otvoreni univerzitet Subotica, Asocijacija agencija za lokalnu demokratiju, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu HILS i Evanđeoski teološki fakultet EVTOS) implementiraju prekogranični projekat koji ima za cilj pružiti podršku, unaprediti i izgraditi kapacitete radi uspostavljanja bratimljenja prekograničnih gradova, umrežavanja lokalnih vlasti i manjih ruralnih mesta sa područja Osiječko-Baranjske i Vukovarsko-Srijemske županije i Bačkog i Sremskog okruga osnivanjem dva operativna Resursna centra.


Projektne aktivnosti svrstane su u četiri komponenete:

Projektni menadžment i vidljivost projekta: sastanci upravljačkog odbora projekta, publikacije, evaluacija, vidljivost, izveštavanje;
Izgradnja kapaciteta: seminari za lokalne vlasti i predstavnike civilnog sektora na temu evropskih politika i procesa EU integracija, trening o izradi zajedničkih EU projekata pri bratimljenju gradova;
Resursni centar za umrežavanje: opremanje, otvaranje i funkcionisanje Resursnog centra u Osijeku i Subotici;
Umrežavanje lokalnih vlasti sa pograničnog područja Srbije i Hrvatske: Promotivne radionice Resursnog centra, neformalni sastanci Coffee house u ruralnim opštinama.


Ovim projektom očekuje se osposobljavanje prekograničnog regiona za preuzimanje punog udela i odgovornosti za izgradnju saradnje koja će u budućnsti biti ključni činilac u procesu evropskih integracija. Za uspešnu prekograničnu saradnju veoma je bitno unaprediti potencijal upravljanja i vođenja postojećih ljudskih i drugih kapaciteta raspoloživih za implementaciju IPA projekata i uspostavljanja bratimljenja gradova, kao i promocije umrežavanja kao značajnog sredstva za negovanje aktivnog građanstva i građenja zajedničkog evropskog identiteta.


Uzimajući u obzir nedostatak razmene informacija i saradnje u prekograničnom regionu pristupiće se umrežavanju radi stvaranja mogućnosti za ekonomski razvoj i jačanjanje odnosa između hrvatskih i srpskih lokalnih vlasti.


Projekat je pokrenut u septembru 2012. godine i u okviru 18 meseci biće organizovane brojne razmene, treninzi, seminari, konferencije, promotivne radionice, i neformalni sastanci na području dvadesetak opština sa dve strane granice.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije, prekograničnog programa Hrvatska-Srbija.

Više informacija možete da dobijete na web stranici: http://www.lda-subotica.org/aktivnosti/snet-eu.html