2023 Oct. 13
> MEĐUNARODNI PROJEKTI
Naziv projekta: Istražite svoje sposobnosti
Program: Erasmus+
Ukupan budžet projekta: 250.000,00 EUR
Period implementacije: 01.10.2023.- 30.09.2025.
Vodeći partner: Școala Gimnaziala Primară CONIL, Rumunija
Partnerske zemlje: Rumunija, Austrija, Letonija, Kipar i Srbija
 
Prilagođavanje interdisciplinarnih STEAM disciplina za učenike sa posebnim potrebama korišćenjem nove pedagoške metode virtuelnih laboratorija zasnovanih na igrama,
Stvoriti svest i aktivno građanstvo i konkretne modalitete za primenu STEAM obrazovnih potreba za učenike sa posebnim potrebama. 
 
STEAM - Nauka (Science), Tehnologija (Technology), Inženjering (Engineering), Umetnost (Arts) i Matematika (Mathematics).
SEN – Posebne obrazovne potrebe (Special Educational Needs)