2021 Oct. 15
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: FILMYing - Filmska umetnost povezuje prekogranični region
Program: Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija
Trajanje projekta: 01.10.2021. – 30.09.2022.
Ukupan budžet projekta: 139.155,66 EUR
Maksimalni doprinos EU: 118.282,31 EUR
Vodeći partner: Otvoreni univerzitet Subotica doo
Partneri: Centar za organizaciju događaja i medijskih aktivnosti Segedin Doo

2021 Jul. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: Evropski filmovi za novu generaciju
Program: Kreativna Evropa MEDIA
Ukupan budžet projekta: 59.940,00 EUR
Period implementacije projekta: 01.07.2021.-30.06.2022
Vodeći partner: Bioskop Eurocinema, Subotica
Projektni partneri:
Bioskop Fontana, Beograd
Bioskop Kulturnog centra Novi Sad, Novi Sad

2021 Apr. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: Kreativna akademija: Kombinovanje najbolje prakse iz kreativne, umetničke i edukacije iz oblasti preduzetništva radi izgradnje kompetenci potrebnih za kreativnu budućnost.
Program: Erasmus+
Ukupan budžet projekta: 234.820,00 EUR
Period implementacije: 01.04.2021.-31.03.2023.
Vodeći partner: SOCIAL ENTERPRISE INTERNATIONAL LTD., Velika Britanija
Partneri:
Horizon Community College, Velika Britanija
STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE, Grčka
The Square Dot team, Belgija
Otvoreni univerzitet Subotica, Srbija

2021 Mar. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: Centar za socijalne i kulturne inovacije
Program: Erasmus+
Ukupan budžet projekta: 193.445,00 EUR
Period implementacije: 01.03.2021.-28.02.2023.
Vodeći partner: FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG, Nemačka
Partneri:
STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE, Grčka
Otvoreni univerzitet Subotica, Srbija
ASOCIACION CULTURAL COMENZEMOS EMPEZEMOS, Španija
Social Cooperative Enterprise Cinesthesia, Grčka

2021 Feb. 01
> MEĐUNARODNI PROJEKTI

Naziv projekta: 28. i 29. Festival evropskog filma Palić
Program: Kreativna Evropa – MEDIA
Ukupan budžet projekta: 126.000,00 EUR
Period realizacije projekta: 01.02.2021.-31.01.2023.