2023 Jul. 03
> MEĐUNARODNI PROJEKTI
Project title: 30th and 31st European Film Festival Palic
Programme: PCreative Europe – MEDIA
Total project budget: 126.000,00 EUR
Project implementation period: 01.07.2023.-30.06.2025.
 
Naziv projekta: 30. i 31. Festival evropskog filma Palić
Program: Kreativna Evropa – MEDIA
Ukupan budžet projekta: 126.000,00 EUR
Period realizacije projekta: 01.07.2023.-30.06.2025.
 
Opis projekta:
 
Festival evropskog filma Palić (FEFP) organizovaće svoje 30. i 31. izdanje, sa ciljem daljeg razvoja filmskog programa i pratećih festivalskih aktivnosti započetih prethodnih godina, koji su fokusirani na filmsku edukaciju, saradnju sa partnerskim filmskim festivalima, razvoj publike, promovisanje festivala i predstavljanje novih filmskih programa/selekcija. Podrška programa MEDIA je važan stub našeg projekta, koji će omogućiti kvantitativno proširenje festivalskog programa kroz uvođenje novih filmskih selekcija, razvoj i unapređenje obrazovnih aktivnosti, snažnija ulaganja u međunarodnu promociju EFFP-a, saradnju i umrežavanje sa drugim filmski festivalima fokusiranim na evropski film, promotivne aktivnosti i medijsku kampanju.

Ciljevi Festivala:
 
• Promovisanje i predstavljanje raznolikosti evropskih audiovizuelnih dela;
• Povećanje znanja i interesovanja publike, naročito mlade publike, za evropske filmove;
• Razmena iskustva i saradnja između inostranih i domaćih filmskih profesionalaca;
• Razvijanje filmske edukacije, razmene iskustva i kulturu dijaloga / debate u filmskoj umetnosti;
• Poboljšanje kvaliteta pisanja i podsticanje mladih filmskih kritičara u Srbiji;
• Privlačenje pažnje na najnovija dostignuća evropske filmske kinematografije;
• Povećanje vidljivosti filmova koji dolaze iz zemalja niskog produkcijskog kapaciteta;
• Podizanje svesti o bogatoj evropskoj filmskoj baštini.