Do sada je otvoreno 30 Arhus centara, od kojih u Srbiji, Arhus centar Kragujevac i Regionalni
Arhus centar Subotica.

Arhus centar Subotica ima tendenciju obuhvatanja celokupne Vojvodine kao regije, a
započeće se uspostavljanjem saradnje sa lokalnim samoupravama Severnobačkog (Subotica,
Bačka Topola i Mali Iđoš) i Severnobanatskog okruga (Ada, Senta, Kikinda, Čoka, Novi
Kneževac i Kanjiža).

Ciljevi centra su uspostavljanje saradnje između lokalne samouprave i građana, te njihovo
bolje informisanje i edukacija da bi se aktivnije uključili u donošenje odluka što će omogućiti
sprovođenje demokratskih procesa iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine.

 

KO SU KORISNICI ARHUS CENTRA?

  • Javnost
  • Predstavnici lokalnih samouprava
  • Predstavnici ekoloških organizacija
  • Novinari
  • Pravnici

Arhus centar Subotica – je funkcioniše na Otvorenom univerzitetu gde su građanima na
raspolaganju biblioteka sa ekološkim naslovima, uvid u zakone i propise iz oblasti zaštite
životne sredine od lokalnog, preko pokrajinskog do republičkog nivoa, mogućnost širenja
informacija preko vebsajta, kao i korišćenje Interneta u cilju pristupa informacijama od
značaja. Građanima će biti dostupni i informativno-edukativni materijali kada posete centar.

Preko Arhus centara, će se obezbediti veći pristup informacijama o životnoj sredini, pružiti
mehanizam za jačanje demokratije, te nastojati da se što više građana uključi u donošenje
odluka. Obezbediće se i institucionalno jačanje lokalne samouprave - bolje organizovanje
i koordinisanje lokalne administracije i javnosti. Rad je, posebno, usmeren i na veće
uključivanje ekoloških organizacija u proces iniciranja i odlučivanja što je jedna od preporuka
LEAP-a. Težište aktivnosti je prvenstveno usmereno na implementaciju Zakona o Arhuskoj
konvenciji.

Arhus centar će organizovati i seminare za predstavnike lokalnih samouprava (odbornici,
mesne zajednice, inspekcija, stručni saradnici iz oblasti zaštite životne sredine, urbanizma,
komunalija, poljoprivrede), ekoloških organizacija, pravnike, novinare i građane.

Komletne informacije o Arhus centru Subotica možete da pročitate na: www.aarhussu.rs