2014 Oct. 28
> EKOLOGIJA

Svečano otvaranje 10. Međunarodnog festivala organskih proizvoda – BIOFEST 2014. će biti održano u amfiteatru Otvorenog univerziteta sa početkom u 11.00 časova u sredu, 29. oktobra 2014. godine.

BIOFEST organizuju Udruženje TERRA'S u saradnji sa Otvorenim univerzitetom Subotica uz pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Grada Subotice, a podršku pružaju: Kolping društvo Srbije, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ i Organic Control System.

Prijatelji BIOFEST-a su: DDOR Novi Sad AD Subotica, zatim biofarme Mamužić, Čikoš i Farago, Bioteka Subotica, Goranski rasadnik, Yu eco rtv, Eco Fenix B Team i PU „Naša radost“.

 


10. Međunarodni festival organskih proizvoda – BIOFEST 2014.
29. i 30. oktobar 2014. godine
„Izazovi poglavlja 11. u razvoju organske poljoprivrede Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji”
Država partner – MAKEDONIJA

SREDA, 29. oktobar, DAN ORGANSKIH FARMERA

 • 10.00 – 18.00 – Izložba organskih proizvoda i Izložba fotografija (Otvoreni univerzitet, galerija – I ulaz)
 • 10.00 – 11.00 – Dolazak učesnika (Otvoreni univerzitet, hol – I ulaz)
 • 11.00 – 12.00 – Svečano otvaranje BIOFEST-a i dodela priznanja „Bioproizvod godine“ i „Bioproizvođač godine“; Potpisivanje Protokola o saradnji između Kolping društva Srbije i Udruženja TERRA’S  (Otvoreni univerzitet, amfiteatar)
 • 12.00 – 16.00 – Međunarodno savetovanje: „Izazovi poglavlja 11. u razvoju organske poljoprivrede Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji“ Moderator: Prof. dr Tomislav Sudarević
 • 12.00 – 12.30 – Srbija: Jelena Milić, samostalni savetnik za unapređenje organske proizvodnje, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • 12.30 – 13.30 – Zakuska – degustacija organske hrane 
 • 13.30 – 13.55 – Makedonija: Olivera Bicikliski, pomoćnik rukovodioca sektora za poljoprivredu, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 
 • 13.55 – 14.20 – Hrvatska: Ivan Miličević, Ministarstvo poljoprivrede
 • 14.20 – 14.45 – Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska: Dragana Zec, viši stručni saradnik za ratarstvo, povrtarstvo i sjemenarstvo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 
 • 14.45 – 15.10 – Mađarska: Andrea Roszik, Biokontroll Hungaria 
 • 15.10 – 15.45 – Nemačka: Amos Ramsauer, projekt menadžer, Bioland Markt GmbH&Co.KG
 • 15.45 – 16.00 – Diskusija i zaključci 
 • 16.00 – 16.30 – „Organik užina” – Prezentacija Hemijsko - tehnološke škole, Subotica (Otvoreni univerzitet, galerija – I ulaz)
 • 16.30 – 18.00 – Uspostavljanje saradnje između firme Bioland iz Nemačke i SEEON mreže (Otvoreni univerzitet, I sprat, sala 211)ČETVRTAK, 30. oktobar: DAN ORGANSKE HRANE

 • 10.00 – 18.00 – Izložba organskih proizvoda i Izložba fotografija(Otvoreni univerzitet, galerija – I ulaz)
 • 10.00 – 14.00 – „Dan otvorenih organskih farmi” Poseta organskim farmama u Ljutovu, Totovom selu ili Oromu
 • 10.30 – 12.30 – Tribina na temu: „Organska poljoprivreda – etika, ekologija, zdravstvo“(Otvoreni univerzitet, I sprat, sala 213) 
 • 12.30 – 14.00 – Zakuska – Degustacija organske hrane uz savete o principima pravilne ishrane i značaj konzumiranja organskih proizvoda 
 • 14.00 – 16.00 – Prezentacija Nacrta Akcionog plana razvoja organske proizvodnje na teritoriji Grada Subotice za 2015. godinu (Otvoreni univerzitet, I sprat, sala 213) Organizacija: Udruženje TERRA’S i GU Subotica, u okviru projekta podržanog kroz program SENSE koji implementira REC, uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).