TREK - Trening za ekološki svesnu Srbiju

U decembru 2007. godine otpočela je realizacija projekta pod nazivom Trening za ekološku Srbiju (TREK), koji Otvoreni univerzitet Subotica sprovodi u saradnji sa Univerzitetom iz Ženeve, Fakultetom za primenjenu ekologiju „Futura“, a uz podršku Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije.
Projekat traje tri godine, a njegov cilj je ispitivanje i identifikacija ključnih aktera u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji i motivacija za dalju specijalističku edukaciju u ovoj oblasti, kao i sprovođenje edukacija na identifikovane teme.
Do kraja 2009. godine, izvršeno je istraživanje na uzorku od 1281 profesionalaca koji se bave zaštitom životne sredine, održano je 11 fokus grupa u gradovima širom Srbije i kreirana je argumentacija za uvođenje obaveznog izbornog predmeta Zaštita životne sredine i održivi razvoj u sistem formalnog obrazovanja u osnovne i srednje škole.

Donator:
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije
Nemanjina 11, 11000 Beograd, Srbija
Web: www.ekoplan.gov.rs

Kompostiranje u službi zaštite životne sredine

Projekat je realizovan u novembru i decembru 2007. u okviru Međunarodnog festivala organskih proizvoda „BIO – FEST “ u Subotici.
Cilj projekta bilo je promovisanje aktivnosti kojima različiti subjekti mogu uticati na smanjenje količine čvrstog komunalnog otpada.
Građanima Subotice je predstavljen proces kompostiranja - postupak kojim se obezbeđuje obogaćenje kvaliteta zemljišta, na način koji je najpovoljniji u pogledu zaštite životne sredine, a u funkciji je održivog stila života. U okviru promotivne kampanje, održana je tribina pod nazivom „Kompost u službi zaštite životne sredine”, kreirana su i distribuirana dva informativna lifleta, centar grada je bio oblepljen plakatima, dok je 10 bilborda bilo postavljeno na najfrekventnijim lokacijama u Subotici. Na Yu Eco RTV su tokom dvomesečne kampanje prikazivani i radio i TV spotovi , osmišljeni tokom realizacije projekta.

Donator:
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije
Nemanjina 11, 11000 Beograd, Srbija
Web: www.ekoplan.gov.rs

Filmska umetnost u funkciji zaštite životne sredine

Projekat je realizovan 21. jula 2007. godine u sklopu Festivala evropskog filma Palić 2007.
Festival evropskog filma Palić, šireći proevropske ideje i inicijative, u cilju približavanja Srbije Evropskoj uniji, posvetio je jedan dan ekološkim problemima. Film Ala Gora „Neprijatna istina“ ('An Inconvenient Truth’) prikazan je kao predložak za razgovor eminentnih i uglednih stručnjaka u ovoj oblasti. Održana je tematska rasprava o posledicama globalnog zagrevanja u našoj zemlji i regionu.
Film je poslužio kao inspirativna tema za razgovor (panel-diskusiju), u kojem su učestvovali posetioci Festivala, ali i studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju i predstavnici nevladinih organizacija i medija.

Donator:
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije
Nemanjina 11, 11000 Beograd, Srbija
Web: www.ekoplan.gov.rs

Inovativni koncept ekonomskog razvoja baziran na ekološkim principima

Cilj projekta, koji je implementiran od decembra 2006. do septembra 2007. godine, bio je unapređenje efikasnosti preduzeća i njihove kompetitivnosti, podrška pri razvoju novih proizvoda i usluga i njihova diverzifikacija radi širenja tržišta i smanjenja nezaposlenosti u regionu. Tokom deset meseci realizacije, formiran je Centar za održivi razvoj, organizovani su seminari i radionice na kojima su se prenosila znanja i iskustva u vezi sa održivim razvojem, održane su obuke u oblasti preduzetništva i specifičnih znanja o poslovanju zasnovanih na principima održivog razvoja (organska poljoprivreda, organska proizvodnja, agro-eko turizam, kooperative), pružane su informacije i usluge konsaltinga za one koji su želeli da uvedu principe održivog razvoja u svoje poslovanje...

Nosilac projekta je Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Subotica (SMER), a partneri su bili Udruženje TERRA’S, Otvoreni univerzitet Subotica i Ekonomski fakultet Subotica.

Donator:
Evropska agencija za rekonstrukciju
EDEP - Program podrške razvoju preduzeća i preduzetništva, ECORYS Project Office, Ministarstvo ekonomije, Nemanjina 22 – 26, VI sprat, Ulaz B, Soba 11, 11000 Beograd
Web: www.edep-serbia.net

Zaštićena prirodna dobra Palićko i Ludaško jezero – od propisa do prakse

Projekat je implementiran u partnerstvu sa Udruženjem TERRA’S, tokom 2006. i 2007. godine. Cilj projekta je smanjenje negativnog antropogenog uticaja na životnu sredinu, pre svega u zaštićenim područjima Palićkog i Ludaškog jezera, upoznavanjem građana sa postojećim nacionalnim i lokalnim zakonskim normama, koje su u obavezi da se primenjuju u svim zaštićenim prirodnim dobrima u Republici Srbiji.
U realizaciju projekta bile su uključene mesne zajednice Palić, Hajdukovo, Šupljak i Bački Vinogradi, čiji su građani učestvovali u: istraživanju, kojim je ispitivano poznavanje zakonske regulative i pravila ponašanja građana u zaštićenim prirodnim dobrima, edukacijama i uključivanju u proces uvođenja organske poljoprivrede na svojim gazdinstvima. Aktivnosti projekta su bile usmerene i na kreiranje i realizaciju javne i medijske kampanje, pripremu i izdavanje Vodiča za primenu propisa, praktično uvođenje organske poljoprivrede u zaštićenim prirodnim dobrima i na permanentan monitoring kvaliteta zemljišta i vode Palićkog i Ludaškog jezera.

Donator:
Evropska agencija za rekonstrukciju, Fond za podršku civilnom društvu u Srbiji
Bulevar despota Stefana 10/23, 11000 Beograd, Srbija
Web: www.crnps.org.rs

Edukacija radnika u turizmu

Projekat je realizovan tokom 2006. godine na teritoriji opštine Subotica.
Ministarstvo trgovine, turizma i usluga Republike Srbiјe poverilo јe Fakultetu za turistički i hoteliјerski menadžment Univerziteta Singidunum u Beogradu realizaciјu programa edukaciјe zaposlenih u turizmu, a Otvoreni univerzitet je, kao partner, vršio organizaciju ovih obuka na teritoriji Subotice. Cilj projekta bilo je obučavanje zainteresovanih za stručno obavljanje poslova u oblasti turizma i dobijanje licenci za turističke vodiče, budući da Srbija postaje sve interesantnija destinacija stranih turista.

Donator:
Ministarstvo trgovine, turizma i usluga Republike Srbiјe
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, Srbija
Web: www.minttu.gov.rs

Farmerska škola

Projekat je implementiran u decembru 2005. godine, u Subotici, sa ciljem da se savetodavci zaposleni u agrozavodima širom Vojvodine edukuju u oblastima marketinga poljoprivrednih proizvoda, menadžmenta na farmama i inicijacije i pomoći prilikom udruživanja poljoprivrednih proizvođača.
Obuku je pohađalo 35 osoba - savetnika u Agrozavodima u sedam okruga Vojvodine.
Putem četvorodnevnog treninga, organizovanog u vidu radionica, izvršen je transfer teorijskih i praktičnih znanja i iskustava predavača - eksperata u oblasti marketinga i menadžmenta u poljoprivredi, a program je realizovan u oblastima marketinga poljoprivredne proizvodnje, farm menadžmenta, udruživanja poljoprivrednih proizvođača, dok je praktični deo obuke obuhvatio sticanje veština za izradu programa edukacije za proizvođače i studijsku posetu koperativi Moraholom u Mađarskoj.

Učesnici edukacije su, tokom trajanja obuke, bili smešteni na Majkinom salašu (Palić), gde su imali priliku da se upoznaju sa primerom dobre prakse i iskustvima moderne farmerske proizvodnje u voćarstvu i agroturizmu.

Donator:
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
Web: www.psp.vojvodina.gov.rs

Međunarodni festival organskih proizvoda - „BIO-FEST“

Projekat BIOFEST sa izraženim međunarodnim karakterom realizuje Udruženje TERRA’S u partnerstvu sa Otvoreni univerzitetom od 2005. godine. Projekat se prethodnih godina sprovodio uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja, grada Subotice, Sekretarijata za ekologiju i održivi razvoj AP Vojvodine i inostranih donatorskih organizacija (AVALON fondacija iz Holandije, GTZ, Rec, itd.)
Cilj projekta je promocija organske proizvodnje, a niz programskih sadržaja predstavlja jedinstvenu priliku za izložbu i prodaju organskih proizvoda, razmenu iskustava, inoviranje znanja, uspostavljanje čvršće privredne i regionalne saradnje u ovoj oblasti.

Razvoj organske poljoprivrede u jugoistočnoj Evropi

Razvoj organske poljoprivrede u jugoistočnoj Evropi je međunarodni projekat koji se realizovao od 2001. do 2006. godine, a aktivnosti su bile usmerene na razvoj organske poljoprivrede u jugoistočnoj Evropi. U projekat su bili uključeni Kosovo, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Albanija. Sprovodio se u okviru Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, uz podršku Humanitarnog instituta za saradnju sa zemljama u razvoju u jugoistočnoj Evropi (HIVOS) i Avalon fondacije iz Holandije.

Donator:
AVALON Foundation, P.O.Box 14 NL 8730 AA Wommels, the Netherlands
Web: www.avalon.nl

Ekološki projekti od 1993 do 2001.

Od uspostavljanja Centra za ekologiju do 2001. godine, realizovano je preko 20 projekata na lokalnom i regionalnom nivou za različite ciljne grupe.

Projekat Viva je imao za cilj da podstakne i širi svest ljudi u različitim lokalnim zajednicama o potrebi zdravog načina življenja, menjajući način razmišljanja, ponašanja, pripremanja hrane i ishrane. Projekat Viva činili su sledeći segmenti: Hranom do zdravlja, Relaksacija i rekreacija, Moja adresa – kultura stanovanja, Ja i drugi – kultura ponašanja i Vita activa – javno delovanje.

Projekti Zeleni horizont, Ekologika i Lavirinti prirode su bili usmereni na razvoj ekološke svesti kod omladine u osnovnim i srednjim školama u Subotici. Primarni fokus ovih projekata stavljen je na značaj zaštite životne sredine i na ulogu jedinke u očuvanju životnog okruženja.
Educta, projekat koji je realizovan 1999. godine, namenjen srednjoškolcima, predstavljao je uvod u univerzitetske studije, a učesnici su bili talentovani mladi ljudi, zainteresovani za oblast zaštite životne sredine.

Projekat EEE-Ekološka edukacija edukatora podrazumevao je obuku vaspitnih i prosvetnih radnika u cilju poboljšanja njihovog znanja iz oblasti ekologije, s posebnim akcentom na organsku poljoprivredu.

Ekološki minimum je bio program namenjen stručnom osposobljavanju, prekvalifikaciji i inoviranju znanja zaposlenih i nezaposlenih lica iz oblasti ekologije, a realizovan je u saradnji sa Zavodom za tržište rada.

Hranom do zdravlja, projekat edukacije potrošača realizovao se putem sredstava javnog informisanja. Pored radio emisije „Hranom do zdravlja“ koja se u kontinuitetu emitovala od na Yu Eco radiju i Radiju Subotica, na srpskom i mađarskom jeziku, urađen je i emitovan niz specijalizovanih televizijskih emisija u okviru različitih projekata na temu zaštite životne sredine i organske proizvodnje.