AFRIKAI ÚT

Putem ovih putopisnih beležaka starih sto godina možemo da se upoznamo sa svakodnevicom Bliskog Istoka, sa egipatskim spomenicima, piramidama kao i sa životom tamošnjeg življa. Putem svoga pera, veoma živopisne slike nam je dočarao Vojnits Oszkár o tamošnjim gradovima i nošnjama običnog naroda što je i najdragoceniji deo ovog dela.

Autor: Vojnits Oszkár
Godina izdanja: 1985
Tiraž: 300

 

ACÉL HENRIK SZABADKÁN

Magyar László se u svom dokumentarnom ostvarenju, čiji izvori potiču iz bogate istorijske arhive grada Subotice, trudio da na što verodostojniji način predstavi lik i delo Acél Henrika kao svestranog umetnika koji se pored slikanja bavio i restauracijom, organizacijom raznih izložbi i pisanjem portfolia, a čije delo je na našim prostorima, u domenu umetnosti, bilo okarakterisano kao preteča istih.

Autor: Magyar László
Godina izdanja: 1992
Tiraž: 300
CIP: (ISBN) 86-82147-01-7

 

A TUDÓS TÁNAR

Ova knjiga Dér Zoltána o životu i delu Toncs Gusztáva nije samo puki životopis već i dokumenat o dešavanjima jednog vremena... Nesumljivo je da je, na ulasku u XX. vek, Toncs Gusztáv nastavnik književnosti u glavnoj subotičkoj gimnaziji, bio izuzetna ličnost koja je u tiši svoje skromnosti marljivo radio i dostigao, za to vreme, sam vrh duhovnih vrednosti.

Autor: Dér Zoltán
Godina izdanja: 1972
Tiraž: 300
CIP: (ISBN)86-82147-03-3