2011 May. 11
> OBRAZOVANJE

U petak, 13. maja od 16:00 do 19:30 u sali 213 na Otvorenom univerzitetu u okviru škole Životnih veština biće održana radionica "Antistres tehnike".

Cilj radionice jeste upoznavanje učesnika sa pojmom stresa i načinom njegovog nastanka, kao i uvežbavanje efikasnih strategija prevazilaženja stresa.
Teme koje će se obrađivati:
Identifikovanje izvora stresa (međuljudski odnosi, kratki rokovi, preopterećenost obavezama i sl.)
Identifikovanje reakcija na stres (bes, strah, anksioznost, hronična briga, slaba koncentracija, i sl.)
Strategije borbe protiv stresa – ABC model upravljanja emocijama i ponašanjem, relaksacione tehnike

Cena: 1900,00 dinara

prijave i informacije:
Info pult: radnim danima 8.00 - 19.00h
subotom 9.00 – 13.00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024 554 600
zivotnevestine@openunsubotica.rs